fot. L. Łada (zdjęcie ilustracyjne)

Lasy Państwowe potrzebują nowych gruntów. Ruszyła ogólnopolska akcja sadzenia lasów

Lasy Państwowe rozpoczynają ogólnopolską akcję skupu gruntów pod nowe lasy i zachęcają wszystkich właścicieli gruntów, na których może powstać las, aby zgłaszali się do nadleśnictw z ofertą sprzedaży.

Lasy stanowią prawie 30 procent powierzchni Polski, co sprawia, że pod względem zalesienia jesteśmy w czołówce państw europejskich. 77 proc. polskich lasów znajduje się pod zarządem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a ponad 19 proc., czyli blisko 1,8 mln ha, lasów w Polsce należy do osób prywatnych.

– Sto lat działalności Lasów Państwowych to nie tylko duma, ale przede wszystkim zobowiązanie – mówi Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych. – Jesteśmy strażnikami polskiej natury, dbamy, by kolejne pokolenia mogły z niej korzystać. Dzięki leśnikom lasów w Polsce przybywa i są w coraz lepszej kondycji. Kupujemy nowe grunty pod zalesianie, aby tych lasów, naszego dziedzictwa, było jeszcze więcej, bowiem las to prawdziwy skarb. Bezcenny.

Z 30 do 33 proc. zalesienia

Kupując nowe grunty, Lasy Państwowe realizują założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Zgodnie z nim do 2050 roku lesistość Polski ma się zwiększyć do 33 procent. To dlatego Lasy Państwowe prowadzą akcje skupu gruntów, na których można byłoby zasadzić las.

Zasady tegorocznej akcji reguluje Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 grudnia 2021 roku. W tym roku poszczególni nadleśniczowie mają za zadanie aktywnie promować ofertę zakupów. Zarządzenie wskazuje też na źródło finansowania zakupu gruntów. Są nim własne fundusze nadleśnictwa lub, w przypadku ich braku, środki pochodzące z funduszu leśnego.

Jakie są zasady skupu gruntów pod nowe lasy?

Zainteresowani sprzedażą gruntu muszą przede wszystkim ustalić w zasięgu administracyjnym jakiego nadleśnictwa leży nieruchomość. Wtedy należy skierować ofertę do nadleśnictwa, precyzyjnie opisując działkę: wskazując dokładny adres ewidencyjny. Wcześniejszego uregulowania wymagają też sprawy własnościowe, jak np. dziedziczenie.

A jakie działki mogą zostać kupione przez Lasy Państwowe? Zgodnie z art. 37 ustawy o lasach mogą to być „lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa”. Najchętniej więc skupowane będą grunty bezpośrednio przylegające do obszaru zarządzanego przez Lasy Państwowe, oraz takie, gdzie istnieje możliwość zniesienia współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-leśnej. Zdarzają się sytuacje, w których w sąsiedztwie lub nawet wewnątrz terenu, którym gospodarują Lasy Państwowe usytuowane są enklawy innej własności. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia głównie na Mazowszu i w Polsce wschodniej, a status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach.

Cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na niej rosną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego. Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego.

Źródło: RDLP w Poznaniu