Adam Szłapka fot. Nowoczesna

Las wycięty przez PGNiG. „Sprawa budzi duże kontrowersje w społeczności lokalnej”

Prawie 4 hektary lasu wycięła spółka PGNiG w Zakrzewie i Sierosławiu. Powodem były poszukiwania gazu ziemnego. „Sprawa budzi duże kontrowersje w społeczności lokalnej” – napisał poseł Szłapka w interpelacji, którą złożył w tej sprawie.

4 hektary lasu znajdowały się na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo, przyczyniając się w dużym stopniu do komfortu mieszkania w Zakrzewie i Sierosławiu. Mieszkańcy są oburzeni wycinką tak dużego fragmentu lasu, zwłaszcza że wcześniej nie byli o niczym poinformowani. Zwrócili się więc z prośbą o interwencję do posła Nowoczesnej, Adama Szłapki.

Poseł ustalił, że sprawcą wycinki jest spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, która na tym terenie, zgodnie z otrzymaną koncesją, prowadzi poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Las został jej przekazany do użytkowania także na podstawie koncesji, by mogła w tym miejscu prowadzić badania sejsmiczne mające stwierdzić, czy pod ziemią znajdują się złoża gazu ziemnego.

„Sprawa budzi duże kontrowersje w społeczności lokalnej” – napisał poseł w swojej interpelacji. – „Zabrakło informacji na temat prowadzonego przedsięwzięcia, a sama inwestycja niesie za sobą szereg niedogodności wpływających na lokalną infrastrukturę. Największe oburzenie budzi konieczność wycinki tak dużej powierzchni lasu, tym bardziej, że spółka nie daje gwarancji, iż po wierceniach wydobycie gazu w ogóle się rozpocznie”.

Dlatego poseł zapytał w swojej interpelacji Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych, dla jakich jeszcze obszarów Wielkopolski wydano koncesje na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Posła interesuje też, czy w związku z wycinką prawie 4h lasu spółka PGNiG przewiduje rekompensatę w postaci dodatkowych nasadzeń i czy prowadzone przez PGNiG prace polegające na wykonaniu niewielkich odwiertów, rzeczywiście wymagają wycinki kilku hektarów lasu.

„Czy w ocenie Ministerstwa dla zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju konieczne jest niszczenie środowiska przyrodniczego, tak jak miało to miejsce w opisanym wyżej przypadku?” – podsumowuje poseł swoją interpelację.

Źródło: mat. pras.