Kto czyści miejskie ławki w Poznaniu? Zaskakująca odpowiedź miasta

ławki, Strzelecka fot. ROSM

Bywają zabrudzone odchodami ptaków, resztkami jedzenia i miejskim kurzem, a czasami stanowią też dobitny dowód na brak kultury i higieny siedzących na ławce. Czy ktoś w ogóle czyści ławki w mieście? Odpowiedź miasta jest co najmniej zaskakująca.

Tematem czystości ławek zainteresował się radny Andrzej Rataj, który poza tym, że jest radnym miejskim, jest także przewodniczącym Rady Osiedla Stare Miasto. A specyfika tej dzielnicy polega między innymi na tym, że turystów i imprezowiczów jest tu więcej niż w innych dzielnicach, a wielu z nich korzysta właśnie z ławek miejskich – o ile ich stan na to pozwala. Bo bywa z tym bardzo różnie.

Jak informuje Rada Osiedla Stare Miasto, na początku tego roku zwróciła się z apelem do Zarządu Dróg Miejskich, by umył i zdezynfekował ławki przy pomniku Starego Marycha na Strzeleckiej oraz przy wylocie Wrocławskiej w Dowbora Muśnickiego. ZDM zadanie wykonał, ale efekt, niestety, nie utrzymał się długo.
– Potrzebne w tym miejscu ławki zbyt często służą amatorom tanich alkoholi – wyjaśnia radny Rataj. – Miejsce to zostało objęte nadzorem policji i straży miejskiej w ramach działań projektu „Bezpieczna Dzielnica – Bezpieczny Mieszkaniec”.

Dlatego radny Rataj wystosował interpelację do prezydenta w sprawie częstotliwości czyszczenia ławek, na którą odpowiedział Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Otóż wynika z niej, że… nie ma żadnej częstotliwości czyszczenia ławek.

„Zarząd Dróg Miejskich na wniosek mieszkańców lub Rad Osiedli zleca interwencyjne czyszczenie ławek w pasach drogowych” – czytamy w odpowiedzi na interpelację. – „W 2022 r. zlecono dotąd malowanie i mycie 259 ławek. Najwięcej zgłoszeń odnotowano na terenie Osiedla Św. Łazarz. W tym roku w Poznaniu najczęściej odnawiano ławki przy ulicach: Głogowska, Jarochowskiego oraz Ściegiennego”.

Jeśli rada osiedla chce, żeby odnowiono lub wyczyszczono ławki na jej terenie, to musi za to… zapłacić.
„Kompleksowa renowacja ławek w zdecydowanej większości finansowana jest ze środków Rad Osiedli” – czytamy dalej w odpowiedzi. – „W budżecie ZDM nie ma środków dedykowanych utrzymaniu ławek. Środki, które posiada są niewystarczające na wprowadzenie rozwiązań systemowych w tym zakresie. W związku z tym czyszczenie odbywa się interwencyjnie, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców lub Rady Osiedli”.

Podziel się: