Koźmin Wielkopolski: Obwodnica coraz bliżej

droga fot. GDDKiA (zdjęcie ilustracyjne)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła dziś wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.

Decyzja ostatecznie zatwierdzi przebieg drogi i pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” jeszcze w tym roku. Projekt przebiegu obwodnicy już jest, w stopniu szczegółowości pozwalającym na uzyskanie przez GDDKiA decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Koszt prac wyniósł 161 130,00 zł.

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości około 6 km. Dzięki obwodnicy z Koźmina zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, a także pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku DK15 będzie istotnym połączeniem korytarzy dróg ekspresowych S5 i S11.

Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego została ujęta w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach tego programu w Wielkopolsce powstaną obwodnice Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, Żodynia, Gostynia, Koźmina Wielkopolskiego, Kalisza, Strykowa, Kamionnej oraz Grzymiszewa.

GDDKiA

Podziel się: