Kórnik: Biblioteka Kórnicka i jej zbiory są w internecie

Platforma Cyfrowych Zasobów Biblioteki Kórnickiej
Średniowieczne księgi, rękopisy Mickiewicza i Słowackiego – 6758 wybranych zasobów naukowych wejdzie w skład tworzonej właśnie Platformy Cyfrowych Zasobów Biblioteki Kórnickiej.

Platforma powstaje jako część Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, a jej przyszła zawartość skanuje obecnie aż sześć zespołów pracowników Biblioteki Kórnickiej. Wkrótce więc – jak zapewnia „Głos Wielkopolski” –  dla wszystkich zainteresowanych będą dostępne w postaci cyfrowej najcenniejsze zbiory Biblioteki Kórnickiej, w tym średniowieczne rękopisy i inkunabuły. I co szczególnie ważne dla studentów i badaczy – w postaci skanów bardzo wysokiej jakości.

Przez trzy lata realizacji zeskanowano rękopisy średniowieczne do 1530 r, dokumenty pergaminowe do 1530 r., wybór kolekcji rękopisów staropolskich (z okresu XVI-XVIII w.), inkunabuły – druki XV-wieczne, dokumenty związane z początkami drukarstwa polskiego (XVI w.), a także mapy i atlasy do 1945 r. Ponadto powstały dokładne fotografie kolekcji malarstwa i dokumentów ikonograficznych. Miesięcznie biblioteczni archiwiści przygotowują około 25 tysięcy skanów.

Do najciekawszych zbiorów, które wkrótce będą dostępne, z pewnością należy rękopis III części „Dziadów” czy „Pani Twardowskiej” Adama Mickiewicza, a także „Smutno mi Boże…” Juliusza Słowackiego i autografy prac i listów Tadeusza Kościuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Józefa Wybickiego, a nawet Napoleona.

Postępy prac nad tworzeniem Platformy Cyfrowej Biblioteki Kórnickiej można śledzić na profilu projektu.

Głos Wielkopolski, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: