Konin: Wsparcie dla transportu niskoemisyjnego i kształcenia zawodowego

WRPO, wsparcie dla Konina i powiatu konińskiego fot. UMWW
Drogi rowerowe na obszarze Konina i powiatu konińskiego oraz remont pracownie zawodowe w trzech szkołach. To wszystko dzięki wsparciu funduszy unijnych z WRPO 2014+. Marszałek Marek Woźniak podpisał trzy umowy w tej sprawie z prezydentem Piotrem Korytkowskim.

Wsparcie finansowe otrzyma projekt, który prowadzą władze Konina: „Stworzenie komunikacji publicznej na terenie Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”. W ramach tego programu zostanie wybudowanych 6 dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, czyli w samym Koninie (0,36 km) oraz gminach Golina (0,51 km), Rzgów (0,65 km), Stare Miasto (1,08 km), Kazimierz Biskupi (0,45 km) oraz Krzymów (0,41 km). Łączna długość dróg wynosi 3,454 km. Powstanie również efektywne energetycznie oświetlenie istniejących dróg rowerowych w gminie Kramsk. Przedsięwzięcie uzyskało blisko 1,7 mln zł unijnego dofinansowania.

– Projekt dotyczący systemu komunikacji publicznej na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji jest wręcz modelowy – mówił marszałek Marek Woźniak. – To wspólny projekt miasta jako centrum OSI oraz przylegających gmin, rozwiązujący wspólne problemy, jakimi są dojazdy do pracy czy szkół z wykorzystaniem niskoemisyjnego transportu. Takim jest korzystanie z roweru, ale także połączenie roweru i komunikacji publicznej. To również forma, która pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla, czyli osiągnąć efekt, na którym nam wszystkim zależy – ochronić klimat na naszym globie.

Jeśli chodzi o wsparcie edukacji zawodowej, to tu miasto współpracuje z powiatem konińskim przy projekcie „Poprawa jakości edukacji zawodowej w aglomeracji konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”. Władze miasta i powiatu chcą doposażyć osiem pracowni w pięciu szkołach w nowoczesny sprzęt (Zespół Szkół Technicznych w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie).

Trzy pracownie w trzech szkołach: Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie (pracownia obsługi konsumenta), Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie (pracownia gastronomiczna) oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie (pracownia graficzno-projektowa) doczekają się też remontu i poprawy warunków lokalowych. Unijne wsparcie z WRPO 2014+ dla tej inicjatywy wynosi prawie 1,3 mln zł.

– Podpisanie umowy w Koninie pokazuje dobrą współpracę samorządów na różnych szczeblach – podsumował prezydent Piotr Korytkowski. – Wsparcie z funduszy europejskich jest bardzo ważne. Nasz region znajduje się w trakcie transformacji gospodarczej związanej z potrzebami pracodawców, którzy określają jakich zawodów potrzebują. Musimy być przygotowani, by kształcić fachowców w naszych szkołach. Projekty, które będziemy realizować są przygotowane na potrzeby nowego przemysłu, gospodarki 4.0.

Blisko 2,9 mln zł z marszałkowskich funduszy unijnych otrzyma też projekt „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą”. Trasa o długości 3,358 km na terenie gminy Skulsk będzie powiązana z systemem transportu publicznego oraz infrastrukturą rowerową zlokalizowaną w ciągach istniejących ścieżek rowerowych. Dodatkowo projekt przewiduje budowę zadaszonej wiaty rowerowej z miejscami odpoczynku podróżnych.

– Znajdujemy się w tej części Wielkopolski, gdzie nadal jest dużo do zrobienia. Dlatego warto współpracować, a nie rywalizować z innymi samorządami – mówi Władysław Kocaj, wicestarosta powiatu konińskiego. – Gdybyśmy samodzielnie występowali o pieniądze, dużo trudniej byłoby pozyskać środki. Miasto Konin i powiat koniński współpracują od dawna.

Projekty realizowane są w ramach WRPO 2014+, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” oraz Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.

UMWW

Podziel się:

Ostatnio dodane: