Konin: Dofinansowanie na zakup nowych autobusów. „Musimy inwestować w ochronę środowiska”

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisze umowę z Piotrem Korytkowskim, prezydentem Konina, o dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego, budowę dróg dla rowerów oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego.

Redukcja gazów cieplarnianych do atmosfery, a także zapewnienie sprawnego i bezpiecznego systemu publicznego transportu zbiorowego to temat nr 1 w Koninie. Miasto, w partnerstwie z gminami powiatu konińskiego oraz Miejskim Zakładem Komunikacji w Koninie, stawiają na realizację II etapu zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Potrzeba jednak na tę inwestycję sporych nakładów finansowych. I tu z pomocą wychodzi Zarząd Województwa Wielkopolskiego, decydując się na przeznaczenie blisko 4 mln 400 tys. złotych z funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ tytułem wsparcia projektu.

– Jeśli chcemy działać w duchu zrównoważonego rozwoju, musimy inwestować w ochronę środowiska. Cieszę się, że Konin i gminy tego obszaru decydują się zwiększyć wykorzystanie nieemisyjnego transportu oraz zadbać o ekologiczne oświetlenie uliczne. Zrównoważona mobilność i niska emisja pozwalają nam skutecznie walczyć z przekroczeniami wartości pyłu PM10 na tym terenie, co jest dla jakości naszego życia bardzo istotne – mówi Marszałek Woźniak.

mat. pras. / op. AS fot. UM Konin

Podziel się:

Ostatnio dodane: