Kończy się czas na wymianę pieców w Poznaniu. Będą mandaty!

Smog badania fot. UMP

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego posiadacze starych pieców na węgiel lub drewno muszą je wymienić do końca tego roku. Od 1 stycznia 2024 strażnicy miejscy będą za korzystanie z “kopciuchów” wymierzać mandaty.

Wymianie, zgodnie z postanowieniami uchwały, podlegają “kopciuchy”, czyli stare, pozaklasowe piece centralnego ogrzewania na węgiel lub drewno nie spełniające wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012. Jak powiedziała Radiu Poznań Izabela Skórczewska z Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP, w Poznaniu mamy około 10200 kotłów na paliwo stałe – tyle jest ujętych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która obejmuje ok. 70 proc. nieruchomości – a około 56 proc. z nich to kotły na węgiel.

Pieców bezklasowych jest około 7 tysięcy, a do końca października będzie ich o 427 mniej, bo tyle zostanie zlikwidowanych w ramach programu Kawka Bis. To właśnie dzięki temu programowi jest likwidowana większość pieców bezklasowych w mieście.

Jednak mimo pomocy miasta i tak zostanie jeszcze ponad 6 tysięcy bezklasowych “kopciuchów” w mieście. I ich właściciele muszą się liczyć z tym, że od stycznia mogą za korzystanie z nich zapłacić spore mandaty – kontrolować będą strażnicy miejscy, a pomocą będą im służyć właśnie dane z CEEB.

Ile może wynieść mandat?
“W uchwałach antysmogowych brak jest regulacji odnoszących się do sankcji, jaka grozi za niestosowanie się do przepisów tych aktów prawa miejscowego” – czytamy na stronie Wydziału Klimatu i Środowiska UMP. – “Sankcja ta została wskazana w art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219), zgodnie z którym: Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 000 zł. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 225 Kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu”.

Likwidacja pieców bezklasowych to dopiero pierwszy etap walki z zanieczyszczeniami powietrza, powstającymi z powodu palenia w takich piecach. Do końca 2025 roku trzeba będzie wymienić tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, czyli piece kaflowe, piece typu koza oraz kominki na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu – lub wyposażyć je w odpowiednie urządzenie ograniczające emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. Natomiast do końca 2027 roku trzeba będzie wymienić kotły i piece na węgiel lub drewno spełniające podstawowe wymagania emisyjne.

Źródło: Radio Poznań

Podziel się: