Sprzątanie Wirynki fot. Elżbieta Grodzka i Aneta Krawczyk
Pomimo zimna i padającego od czasu do czasu deszczu 20 wytrwałych osób sprzątało dolinę rzeczki Wirynki w Komornikach. Niestety, zebrali sporą stertę śmieci…

Akcję zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach organizuje lokalną akcję sprzątania pod nazwą „Wirynka – Czysta Rzeka” w ramach Operacji Czysta Rzeka 2021. Wirynka, gdyby ktoś nie wiedział, to rzeczka o długości 18,31 km, która płynie przez Komorniki, a wpada do Warty w Łęczycy.
„Celem akcji jest posprzątanie najbliższego otoczenia naszej urokliwej rzeczki. Ale to od nas zależy jaką wielkość obszaru zdołamy uprzątnąć!” – napisali w zaproszeniu.

Chętnych do sprzątania stawiło się 20 osób, w tym całe rodziny. Akcja odbywała się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących z powodu pandemii: wszyscy uczestnicy mieli maseczki i zachowywali dystans społeczny – oczywiście z wyjątkiem rodzin.

Sprzątanie rozpoczęło się o godzinie 16.00 i mimo deszczu – trwało do zmroku, czyli do 19.00. Uczestnikom akcji udało się posprzątać spory obszar, bo od ulicy Zespołowej do starego mostu kolejowego, a także zebrać górę śmieci – ponad 30 pełnych worków, w tym sporo gruzu, złomu, części samochodowych. Najwięcej jednak było butelek szklanych i plastikowych oraz puszek.

A na zakończenie z zadowoleniem mogli podziwiać znacznie czystszą i dzięki temu bardziej malowniczą dolinę Wirynki…