Kolejowa obwodnica Poznania coraz bliżej!

fot. Sławek Wąchała (zdjęcie ilustracyjne)

8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych na towarowej obwodnicy miasta – to kolejny projekt, który pozwoli postawić na zeroemisyjny transport, jak powiedział marszałek Marek Woźniak. Choć tanio nie będzie: sam projekt będzie kosztował 6 mln zł.

Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak i Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, 6 czerwca podpisali umowę na dofinansowanie ze środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+) projektu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”.

– Projekt ma rewolucyjny charakter, ponieważ mówimy o wykorzystaniu towarowej obwodnicy kolejowej Poznania do celów transportu pasażerskiego – wyjaśniał marszałek. – Dzięki temu ma dojść do synergii kolejowych przystanków pasażerskich z infrastrukturą komunikacji zbiorowej miasta Poznania.

Marszałek zaznaczył, że podpisana umowa dotyczy dokumentacji.
– To wstęp do tego, aby później uzyskać decyzje środowiskowe i rozpocząć proces inwestycyjny – podkreślił.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego decydował, że Poznań otrzyma blisko 6,3 mln zł z WRPO 2014+ (łączna wartość projektu to ponad 8 mln zł) na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych, rozmieszczonych wzdłuż północnej, kolejowej (towarowej) obwodnicy Poznania. Znajdą się one w sąsiedztwie projektowanych osobowych przystanków kolejowych w następujących lokalizacjach: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Poznań Suchy Las, Swarzędz Nowa Wieś. Przystanki kolejowe ma wybudować PKP PLK.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, który był obecny przy podpisaniu dokumentu, przypomniał, że dzięki powstaniu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych powstały 42 punkty przesiadkowe na terenie przylegającym do Poznania.
– Można zostawić tam samochód, rower, motocykl – mówił. – To olbrzymie przedsięwzięcie, które pochłonęło z programu regionalnego ponad 120 mln euro i pokazało, jak duże znaczenie mają punkty przesiadkowe, dzięki którym można zmienić środek lokomocji. Widzimy więc, że integracja kolejowej obwodnicy z transportem miejskim to dobry pomysł.

Z kolei Mariusz Wiśniewski przyznał, że miasto chce maksymalnie wykorzystać potencjał kolei obwodowej.
– Zyskają dzięki temu mieszkańcy północnej, północno-wschodniej części Poznania oraz mieszkańcy gmin sąsiednich – mówił. – To dodatkowa szansa, by nie wjeżdżać do miasta samochodem i nie generować korków. To rozwojowe, przyszłościowe rozwiązanie.

– To kolejny projekt, który pozwoli postawić na zeroemisyjny transport w naszym regionie – podsumował Marek Woźniak. – A na tym zależy nam i Komisji Europejskiej, której jednym z filarów jest Zielony Ład.

Poznań realizuje ten projekt w partnerstwie z gminami Swarzędz, Suchy Las, Czerwonak oraz Powiatem Poznańskim.

Podziel się: