Kolejny remont w Poznaniu. Będą zmiany w organizacji ruchu!

rondo, Szczepankowo fot. PIM

9 maja rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania ulic Szczepankowo, Michałowo i Ługańskiej. Dlatego kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami i zmianami w organizacji ruchu w tym rejonie.

Jak informuje Poznańskie Inwestycje Miejskie, na ul. Szczepankowo, w sąsiedztwie prowadzonych prac, zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, a szerokość jezdni będzie zwężona do 3,5 m, a na fragmencie przy przebudowywanym skrzyżowaniu ruch będzie odbywał się po umocnionym poboczu.

„Ulice Ługańska, na odcinku od ul. Iłowskiej do ul. Widawskiej, oraz Michałowo na odcinku od ul. Agrestowej do przebudowywanego skrzyżowania, na czas robót zostaną zamknięte dla ruchu, ale dojazd do usytuowanych przy nich posesji będzie umożliwiony” – informuje spółka PIM. – „W rejonie przebudowy zostaną wprowadzone ograniczenia w poruszaniu się pojazdów ciężarowych. Kierowcy w tym czasie zostaną poprowadzeni objazdami. Dla ulic Ługańskiej i Szczepankowo objazd będzie przebiegał ulicami: Ostrowską oraz jednokierunkowymi na czas prowadzenia prac Rodawską i Skibową. Dla zamkniętego wlotu ul. Ługańskiej z kierunku wschodniego objazd poprowadzono ulicami Iłowską i Chotomińską, zaś dla ulicy Michałowo – ulicą Agrestową”.

Z powodu inwestycji zmienią trasy także miejskie autobusy.
„W kierunku Szczepankowa, Spławia i Tulec autobusy linii 154, 220, 431, 432 i 435 pojadą trasą objazdową ulicami Ostrowską, Rodawską i Skibową” – informuje MPK. – „Przystanki „Ługańska” i „Wieprawska” zostaną wyłączone z użytkowania, natomiast przystanek „Szczepankowo” przeniesiony na ul. Skibową przy skrzyżowaniu z ulicą Szczepankowo. Na trasie objazdu autobusy będą zatrzymywać się na istniejących przystankach „Łopawska” i „Rodawska” oraz na tymczasowo przeniesionym przystanku „Szczepankowo” na ul. Skibowej”.

W kierunku ronda Rataje i Garbar ruch autobusów odbywał się będzie po trasie bez zmian.

Przypomnijmy, że na miejscu niebezpiecznego i niewygodnego skrzyżowania ma powstać rondo, znacznie bezpieczniejsze dla kierowców, z drogami dla rowerów, chodnikami i zielenią.

Podziel się:

Ostatnio dodane: