Kolejny remont w Poznania. I to na placu Wolności!

Aleje Marcinkowskiego remont Poznań fot. Sławek Wąchała

5 grudnia rozpoczyna się kolejny remont – i w dodatku znów w centrum. Południowa nitka jezdni placu Wolności, ta z trasą tramwajową, zostanie gruntownie przebudowana w ramach Programu Centrum.

Jak informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, przebudowany zostanie odcinek od Al. Marcinkowskiego do ul. 27 Grudnia. Wykonawca inwestycji przejmie plac budowy w poniedziałek, 5 grudnia, i rozpocznie montaż ogrodzenia budowlanego najpierw wokół torowiska, później ogrodzi także chodniki. Jednak podczas prac cały czas będzie dojazd do posesji na placu Wolności, będą też dostępne ciągi piesze, tyle że ich trasy będą się zmieniać w zależności od postępów budowy.

Najpierw będą rozbiórki

„Najpierw realizowane będą prace rozbiórkowe, w ramach których zdemontowane zostanie stare torowisko tramwajowe, a następnie zacznie się przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego” – informuje PIM. – „Docelowo powstanie nowe torowisko, przesunięte na północ w stosunku do obecnego – podobnie jak w ul. 27 Grudnia. W miejscu, gdzie obecnie przebiega torowisko, powstanie droga rowerowa o szerokości 2,5 m oraz jeden z dwóch szpalerów drzew. Zmieni się również położenie przystanku, który obecnie jest na wysokości Arkadii. Zostanie on przesunięty na ul. 27 Grudnia, mniej więcej na wysokość Teatru Polskiego. Na przystanku w nowej lokalizacji będzie mógł w przyszłości zatrzymywać się tramwaj jadący nową trasą w ul. Ratajczaka. Skrzyżowanie ulic 27 Grudnia, Ratajczaka, 3 Maja i pl. Wolności zostanie tak przebudowane, by tramwaj mógł skręcić w lewo z ul. Ratajczaka w stronę Okrąglaka”.

Jak zapewnia PIM, dzięki przebudowie południowa strona pl. Wolności znacząco się zmieni na lepsze. Wzdłuż kamienic planowana jest przestrzeń dla pieszych i rowerzystów pokryta kamienną kostką. Taka kostka znajdzie się też na nawierzchni torowiska – z wyjątkiem miejsc połączeń z istniejącą nawierzchnią, gdzie zachowana zostanie spójność.

Przybędzie też zieleni: wzdłuż torowiska od Al. Marcinkowskiego do ul. Ratajczaka, po południowej stronie, posadzonych zostanie 30 drzew w dwóch szpalerach, a na narożniku pl. Wolności i Al. Marcinkowskiego – kolejne, które ma nawiązywać do tego rosnącego po drugiej stronie placu.

„Przebudowa infrastruktury podziemnej obejmuje sieci: gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz teletechnicznej” – informuje spółka. – „W planach jest także modernizacja oświetlenia ulicznego i montaż monitoringu miejskiego. Całość zwieńczy mała architektura”.

Poprzedni remont był… 10 lat temu

Ta szeroko zakrojona przebudowa południowej strony pl. Wolności, odbywa się – o czym warto przypomnieć – zaledwie 10 lat po poprzedniej przebudowie ulicy i torowiska, wykonanej z okazji Euro 2012, które odbywało się w Poznaniu. Zdążono z pracami tuż przed rozpoczęciem mistrzostw i otwarciem strefy kibica na placu Wolności.

Podziel się:

Ostatnio dodane: