Kolejny etap prac w centrum Poznania. I kolejne zmiany w organizacji ruchu

Stary Rynek remont fot. S. Wąchała

14 czerwca rozpoczyna się kolejny etap prac przy rewaloryzacji płyty Starego Rynku i w związku z tym na przyległych ulicach zostaną wprowadzone zmiany. Skrzyżowanie Wrocławskiej i Koziej zostanie wyłączone z ruchu.

Jak informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, w zależności od postępu robót wokół rynku wykonawca wyłącza z ruchu kolejne skrzyżowania ulic – w zamian ponownie udostępniane są inne, dotąd zamknięte. 14 czerwca zostanie zamknięte skrzyżowanie Wrocławskiej i Koziej, a prace tam potrwają do końca przyszłego tygodnia.
“Następnie wyłączone zostaną sąsiednie ulice – Kozia i Szkolna” – informuje PIM. – “Obecnie wyłączone z ruchu jest również skrzyżowanie ulic Woźnej i Klasztornej. Natomiast od kilku dni znów dostępne jest skrzyżowanie ulic Świętosławskiej i Koziej”.

14 czerwca ponownie udostępnione zostanie także skrzyżowanie ulic Wronieckiej i Kramarskiej, na którym do tego czasu zakończą się prace. Jednak w całym rejonie Starego Rynku należy zachować ostrożność i zwracać uwagę na bieżące oznakowanie.

Podziel się: