sobota, 9 grudnia, 2023

Kolejne ulice w Poznaniu do remontu. Ruszył przetarg

Dwie świerczewskie ulice, Walentego Stefańskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego, zyskają nową nawierzchnię. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie 16 listopada ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Inwestycja ma poprawić komfort mieszkańców obu ulic.

– Ul. Stefańskiego to droga o nawierzchni gruntowej, co zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych utrudnia poruszanie się – wyjaśnia Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. – Zaprojektowano tam nową nawierzchnię przepuszczalną w osi jezdni, pozwalającą na infiltrację wód opadowych do gruntu. Z kolei ul. Kwiatkowskiego częściowo pokryta jest asfaltem, ale już bardzo zniszczonym, co także się zmieni.

Ul. Stefańskiego zostanie przebudowana w całości, czyli między skrzyżowaniami z ulicami Buczka i Kwiatkowskiego. Dodatkowo na ul. Stefańskiego zostanie wykonana umocniona nawierzchnia pieszo-jezdni, także na zjazdach do posesji. Powstanie też nowe oświetlenie i kanał technologiczny.

Natomiast ul. Kwiatkowskiego zostanie wyremontowana na odcinku od ul. Stefańskiego do ul. Burszty. Tu zaplanowano wykonanie umocnionej nawierzchni jezdni, chodników po obu stronach oraz miejsc postojowych i także budowę kanału technologicznego.

Źródło: PIM
Strona głównaWiadomości z Poznania i powiatu poznańskiegoKolejne ulice w Poznaniu do remontu. Ruszył przetarg