Kolejne pieniądze z UE dla wielkopolskich szpitali

wręczenie środków z REACT-EU dla szpitali fot. UMWW

Pięć szpitali powiatowych: ze Słupcy, Śremu, Nowego Tomyśla, Międzychodu i Puszczykowa otrzymało przyznane przez zarząd województwa wielkopolskiego dodatkowe pieniądze na działania naprawcze po pandemii koronawirusa. Łączne dofinansowanie wyniosło ponad 11 mln zł.

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, oraz przedstawiciele szpitali 14 lutego podpisali umowy na łączną kwotę dofinansowania prawie 11,4 mln zł.
– To środki na uzupełnienie sprzętu, który został zużyty podczas pandemii covid-19, poprzez jego intensywną eksploatację w tym kryzysowym czasie – wyjaśnił marszałek. – Placówki dokonują również zakupu sprzętu, który jest najbardziej potrzebny w kontekście tzw. długu zdrowotnego i konieczności jego spłacania. Chodzi sytuację, w której duża grupa pacjentów miała utrudniony dostęp do świadczeń szpitalnych, co spowodowało rozwój choroby. Teraz wymagana jest szybka interwencja, w tym dobra diagnostyka. Dlatego obecnie szpitale starają się oferować pacjentom odpowiednią ofertę w tym zakresie.

Pieniądze przekazane szpitalom pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ze specjalnego instrumentu finansowego REACT-EU uruchomionego przez Komisję Europejską. Ogółem 34 placówki ochrony zdrowia z całej Wielkopolski otrzymają ponad 102 miliony zł na działania naprawcze po covid-19.
– To istotne uzupełnienie potencjału wielkopolskich placówek ochrony zdrowia – powiedział Marek Woźniak.

W ramach wartego 6,4 mln zł projektu „Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w SP ZOZ w Słupcy”, ponad 5,1 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Maciej Sobkowski, kierownik zakładu, poinformował, że za te pieniądze zostanie kupiony ambulans sanitarny dla zespołu ratownictwa medycznego, SP ZOZ zostanie także doposażony m.in. w sprzęt medyczny, aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym respirator, tomograf komputerowy, ultrasonograf stacjonarny i mobilny, aparat do resuscytacji krążeniowej/automatycznego masażu pośredniego serca, dwa gastroskopy czy aparat RTG z ramieniem C.

Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie wyniesie blisko 2,6 mln zł, gdzie unijne warcie stanowi 2,2 mln zł. Plan wykorzystania tych funduszy przedstawił Michał Sobolewski, prezes zarządu szpitala. Szpital kupi 170 sztuk sprzętu medycznego i wyposażenia: między innymi kardiomonitor, pompa strzykawkowa, stetoskop elektroniczny, aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii, aparat USG i EKG czy defibrylator.

2 miliony złotych to z kolei całkowita wartość projektu „Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19”. Wsparcie unijne dla powiatu nowotomyskiego na ten cel stanowi 1,7 mln zł. Andrzej Wilkoński, starosta nowotomyski, poinformował, że pieniądze zostaną wydane na kupno nowego ambulansu z wyposażeniem dla SOR, dwóch videokolonoskopów oraz szafy endoskopowej, laparoskopu z wyposażeniem, aparatu do znieczulenia, stołu operacyjnego oraz aparatu elektrochirurgicznego z wyposażeniem.

SPZOZ Międzychód na kupno ambulansu oraz sprzętu medycznego – projekt wart 1,8 mln zł – uzyskała 1,53 mln zł unijnego dofinansowania. Bartosz Grobelny, kierownik zakładu, podkreślił, że otrzymane fundusze poza ambulansem będą przeznaczone m.in. na trzy aparaty ultrasonograficzne, dwa aparaty do znieczulenia, zestaw artroskopowy, łóżka porodowe, stanowisko do intensywnej terapii noworodków oraz histeroskop, czyli urządzenie do zabiegów ginekologicznych.

Z kolei Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. uzyskał 825 tys. zł dofinansowania do wartego 970 tys. zł projektu na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej dla placówki. Ewa Wieja, prezes zarządu szpitala, poinformowała, że placówka chce za to kupić 26 kardiomonitorów, 5 aparatów EKG, 12 urządzeń do tlenoterapii, 2 respiratory, a także 18 tys. masek chirurgicznych jednorazowego użytku, 300 sztuk masek FFP2 oraz 450 sztuk fartuchów flizelinowych.

Podziel się:

Ostatnio dodane: