Kolejne inwestycje w Wielkopolsce. Samorządy podpisały porozumienie z marszałkiem

Jacek Jaśkowiak, Marek Woźniak, Tadeusz Czajka fot. UMWW

Kolejne węzły przesiadkowe, dalszy rozwój e-usług, działania dla seniorów, łagodzenie skutków zmian klimatu i wsparcie dla szkół – a wszystko za 118,6 mln euro z funduszy unijnych. Samorządy aglomeracji poznańskiej podpisały porozumienie z marszałkiem Markiem Woźniakiem.

Pieniądze pochodzą z nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, a dokładnie z instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), czyli swego rodzaju oddzielne koperty finansowe przeznaczone na projekty, których efekty przekraczają obszar jednej gminy.
– Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że ZIT-y przysłużyły się utrwaleniu współpracy między poszczególnymi samorządami – podkreśla marszałek Marek Woźniak.

Węzły przesiadkowe i inne inwestycje

Przykładem takich inwestycji jest chociażby budowa kilkudziesięciu węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych, które ułatwiają mieszkańcom aglomeracji poznańskiej dojazd do pracy lub szkoły. Były one finansowane ze środków UE (perspektywa 2014-2020), z puli ZIT, ponieważ znaczenie tych inwestycji przekraczało granice jednej gminy i były one efektem współpracy co najmniej kilku samorządów. Taka sama formuła będzie kontynuowana w kolejnych latach, a dla Wielkopolski wydzielono na takie inwestycje dla aglomeracji poznańskiej 118,6 mln euro.

Porozumienie w tej sprawie podpisali marszałek Marek Woźniak, który w imieniu zarządu województwa wielkopolskiego jest dysponentem środków z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – oraz prezydenta Jacka Jaśkowiaka i wójta Tadeusza Czajkę, prezesa zarządu i wiceprezesa stowarzyszenia Metropolia Poznań. To właśnie Metropolia Poznań, która zrzesza 23 samorządy aglomeracji poznańskiej, będzie wdrażać ZIT na tym terenie.

O co będą mogły aplikować samorządy?

O dotacje na rozwój e-usług publicznych, czyli na przykład rozbudowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej, unowocześnianie karty PEKA, realizację projektów adaptujących do zmian klimatu: poprawiających bilans wodny czy zmniejszających ryzyko związane z powodzią i suszą. To będzie także budowa i rozbudowa węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych, dotacje na zakup autobusów nisko- lub zeroemisyjnych, co ma przyczynić się do atrakcyjności komunikacji publicznej, a tym samym zmniejszenia zanieczyszczeń generowanego przez transport indywidualny.

Ważną częścią działań będzie edukacja, zwłaszcza projekty podnoszące konkurencyjność i jakość kształcenia zawodowego oraz wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży – a także zdrowie i opieka społeczna. Zostanie poszerzony zakres działań wpierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą, a także wsparcie dla pracodawców w zakresie poprawy ergonomii stanowisk pracy czy podnoszeniu kompetencji.

Zarząd Wielkopolski podjął także decyzję, aby formułą ZIT-ów objąć wszystkie miasta średnie wskazane w Strategii Rozwoju Województwa do 2030 roku.
– Zdecydowaliśmy się, aby w naszym programie Fundusze Europejskie dla 2021-2027 rozszerzyć formułę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – wyjaśnia marszałek. – Do istniejących ZIT-ów w aglomeracji poznańskiej i kalisko-ostrowskiej, dołączą obszary miejskie w: Pile, Gnieźnie, Koninie, Lesznie oraz Kole i Turku. Porozumienia w tej sprawie zostaną podpisane w najbliższych tygodniach.

Marszałek Marek Woźniak podkreśla jednak, że choć środki unijne traktujemy jako gwarantowane, to ich dostępność będzie zależna od tego, czy nastąpi refleksja zarówno po stronie wyborców, jak i rządzących, dotycząca naszej przyszłości.
– Dziś Polska zmierza prostą drogą do tego, by nie tylko środki z Krajowego Planu Odbudowy, ale i te strukturalne miały dalej status zagrożonych – ostrzega marszałek. – Jeśli destrukcja systemu sprawiedliwości będzie kontynuowana, to na pewno tych pieniędzy nie dostaniemy, jako kraj, który nie przestrzega zasad praworządności. W tej chwili je jednak kontraktujemy i mamy nadzieję, że realnie będą dostępne dla wszystkich beneficjentów.

Źródło: UMWW

Podziel się: