Kolejne budynki do termomodernizacji. Dzięki środkom z WRPO

Maria Suplicka, Marek Woźniak, Tomasz Budasz fot. UMWW

Szkoła Podstawowa nr 7 w Gnieźnie, budynek urzędu gminy w Gnieźnie oraz przedszkola w Pszczynie. Wszystkie te budynki przejdą termomodernizację dzięki pieniądzom z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

25 stycznia tego roku Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał z Tomaszem Budaszem, prezydentem Gniezna i Marią Suplicką, wójtem gminy Gniezno, umowy na dofinansowanie unijne dwóch projektów. Miasto dostanie prawie 5 mln zł na „Kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Gnieźnie”, a gmina ponad 600 tys. zł na „Termomodernizację budynku przedszkola w Pyszczynie i budynku Urzędu Gminy Gniezno”. Środki pochodzą z z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

– Podpisujemy dzisiaj dwie umowy, ważne dla naszej wspólnej przyszłości – mówił marszałek Marek Woźniak. – Są to umowy związane z termomodernizacją. Tego typu projekty mają podwójne znaczenie. Jedno, wynikające z faktu wzrostu kosztów eksploatacyjnych związanych z energią cieplną i elektryczną i drugie – dalekosiężne, czyli ochrona klimatu naszej Ziemi. Staramy się wspierać takie działania środkami unijnymi, które zostały nam przekazane do dyspozycji. Musimy bardzo głośno i wyraźnie mówić, że budżet europejski, to bardzo realne pieniądze i dzięki nim realizujemy realne projekty. To nie są jakieś wymyślone wartości i nie są to pieniądze na kredyt, choć często znaczenie tych środków z powodów politycznych jest kwestionowane, a członkostwo w Unii Europejskiej deprecjonowane. To dzięki tym środkom możemy się rozwijać w różnych dziedzinach.

Przyznane środki pozwolą zrealizować inwestycje, które znacząco wpłyną na zmniejszenie kosztów użytkowania budynków, oszczędność energii oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Prezydent Tomasz Budasz i wójt Maria Suplicka zwrócili też uwagę, że wpłynie to na poprawę jakości edukacji oraz poprawi wygląd budynków.

Wsparcie finansowe na tego typu inwestycje uruchomione zostało między innymi w ramach instrumentu finansowego REACT EU, który zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności w latach 2021 i 2022. To jeden z elementów tzw. Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia finansowego w walce z kryzysem w Europie oraz naprawę gospodarki po pandemii koronawirusa.

Podziel się:

Ostatnio dodane: