Kolejna wycinka drzew w Poznaniu? Koalicja ZaZieleń protestuje

drzewa na nasypie, ul. Pułaskiego fot. Koalicja ZaZieleń

Koalicja ZaZieleń poinformowała, że spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. chce wyciąć kilkaset drzew z nasypu kolejowego wzdłuż ulic Pułaskiego, Armii Poznań aż do Garbar. “Planowane do wycinki drzewa to głównie dęby, klony i wiązy, część z nich o obwodach nawet ok. 2 m” – alarmują działacze.

PKP PLK planuje wycinkę drzew powołując się na aspekty bezpieczeństwa – drzewa są na tyle duże, że mogłyby spaść na tory czy też sieć trakcyjną i spowodować utrudnienia w ruchu, nie mówiąc o zagrożeniu dla pasażerów jadących pociągów. Jednak, jak uważają działacze Koalicji ZaZieleń, te obawy nie mają żadnego uzasadnienia.

“Ewentualne zagrożenia ze strony drzew dla linii kolejowej i jadących po tej linii pociągów, które zapewne są pierwotną podstawą złożonego wniosku o wydanie decyzji na usunięcie drzew (pierwotną podstawą, bo zagrożenia były zapewne wyjściową podstawą dla aktów prawnych, z których wynika wniosek), są bardzo ograniczone na przedmiotowym terenie, i z pewnością nie usprawiedliwiają planowanej wycinki” – czytamy na profilu FB Koalicji ZaZieleń. – “Po pierwsze, większość drzew rośnie na zboczach nasypu i nawet ich wywrócenie w kierunku torów, które są na szczycie nasypu, w większości przypadków nie doprowadzi do uszkodzenia infrastruktury czy zablokowania przejazdu pociągów. Po drugie, nawet jeżeli przewracające się drzewo dosięgnie (najpewniej cienkimi gałęziami) torów lub linii zasilającej, to w centrum dużego miasta usunięcie zatoru nastąpi bardzo szybko. Po trzecie, pociągi jadące na tym odcinku znajdują się tuż przed (lub za) stacją Poznań Główny i stacją Poznań Garbary, mają więc znacznie ograniczoną prędkość, co praktycznie eliminuje poważne zagrożenie ze strony drzew dla bezpieczeństwa pasażerów. Po czwarte, na odcinku przy ul. Pułaskiego drzewa w większości przechylają się nad tory tramwajowe, a nie nad tory kolejowe, i pomimo tego, dopóki drzewa są zdrowe nikt ze strony Miasta Poznania, które zarządza transportem tramwajowym, nie planuje ich przycinać lub usuwać. Tak różne podejście świadczy o tym, że zagrożenie ze strony drzew jest często wyolbrzymiane, a w praktyce jest bardzo małe”.

Koalicja zamierza walczyć o zachowanie drzew na nasypach kolejowych.
“Żeby bronić planowanych do wycinki drzew, jako Koalicja ZaZieleń Poznań razem ze stowarzyszeniem Prawo do Przyrody składamy wniosek o przyłączenie do postępowania i udostępnienie dokumentacji postępowania, a także o rozpoczęcie procedury wyznaczenia zespołu drzew na przedmiotowym terenie (nasypie kolejowym) jako pomnika przyrody, ze względu na szczególną wartość przyrodniczą, krajobrazową i społeczną” – poinformowała. – “Przedmiotowe drzewa, poza oczywistą wartością przyrodniczą, mają również niezmiernie wysoką wartość krajobrazową. Znacznie upiększają obszar śródmieścia, stanowiąc główny element wydłużonego obszaru zieleni na wyniesieniu. Już to samo w sobie stanowi ogromną wartości dla mieszkańców, a zasłanianie infrastruktury kolejowej stanowi dodatkowy atut krajobrazowy drzew.

Działacze zwracają uwagę na ogromną wartość, jaką mają drzewa dla mieszkańców miasta – choćby jako doskonały ekran akustyczny, sprawiający, że hałas przejeżdżających pociągów staje się mniej uciążliwy. O tym, jakie to ma znaczenie, mogą się od niedawna przekonać mieszkańcy okolic ulicy Św. Wawrzyńca – z biegnącego tam nasypu PKP wycięło drzewa i hałas pociągów daje się w tej okolicy dość mocno we znaki.

“Przedmiotowe drzewa stanowią także ogromną wartość będąc wizytówką Poznania jako zielonego miasta, którą pasażerowie kolei doświadczają jadąc tym odcinkiem linii kolejowej” – podsumowuje Koalicja ZaZieleń. – “Zwracamy również uwagę, że każde drzewo w mieście jest niezwykle cenne dla mieszkańców i poprawia jakość ich życia. Kolejne cenne drzewa w Poznaniu są usuwane przy realizacji różnych inwestycji i prac, w tym m.in. nieuzasadnionego szczególnie w centrum miasta usuwania drzew z okolic linii kolejowych (w tym z nasypów kolejowych), podczas gdy rola drzew w dobie postępujących zmian klimatycznych staje się coraz bardziej kluczowa. Ich funkcja w utrzymaniu fizycznego i psychicznego dobrostanu mieszkańców, w zmniejszaniu występowania miejskich wysp ciepła, w spowalnianiu odpływu wód opadowych, ograniczaniu ilości zanieczyszczeń w powietrzu, ograniczania hałasu, czy w zwiększaniu różnorodności biologicznej miasta jest ogromna. Nasypy kolejowe z rosnącymi na nich drzewami stanowią istotne obszary zieleni w centrum miasta, pełniąc wszystkie wymienione wyżej funkcje tak jak inne obszary zadrzewione, a ich walor krajobrazowy jest nawet wyższy ze względu na wyniesienie ponad poziom otaczającego terenu”.

Działacze uważają prawo pozwalające na wycinkę drzew za niezmiernie szkodliwe i chcą walczyć o zachowanie zieleni.

Podziel się: