Klerycy z Gniezna będą się uczyć w Poznaniu. Maleje liczba powołań

fot. Depositphotos (zdjęcie ilustracyjne)

Jak poinformował abp Wojciech Polak, Prymas Polski, w nowym roku akademickim 2023/2024 klerycy z Gniezna będą odbywać formację seminaryjną w Poznaniu wspólnie z alumnami z archidiecezji poznańskiej, diecezji bydgoskiej i diecezji kaliskiej.

Powodem zmiany jest, jak czytamy na stronie archidiecezji, „jest niewielka liczba kandydatów do kapłaństwa oraz konieczność zapewnienia jak najlepszej formacji klerykom, także pod względem wspólnotowym, w duchu zasad określonych przez obowiązujące wskazania Kościoła”.

– Formacja seminaryjna musi być przeżywana we wspólnocie, nie w pojedynkę. Malejąca liczba alumnów sprawia, że wspólnoty seminaryjne są coraz mniej liczne stąd konieczność łączenia sił – mówił abp Wojciech Polak w rozmowie z dziennikarzami, choć podkreślił, że nie oznacza to likwidacji Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

– Seminarium w Gnieźnie nie przestaje istnieć – zapewnił. – Kandydaci do kapłaństwa z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej nadal będą przyjmowani przez arcybiskupa gnieźnieńskiego, tutaj będą odbywać swoje praktyki parafialne, pastoralne i pedagogiczne oraz uczestniczyć w celebracjach z okazji świąt, uroczystości jak choćby odpustu św. Wojciecha. W katedrze gnieźnieńskiej będą im również udzielane święcenia kapłańskie, a po ich przyjęciu staną się kapłanami archidiecezji gnieźnieńskiej i na jej terenie będą posługiwać. Ten kontakt nie będzie więc zerwany.

Sam budynek seminarium w części będzie nadal pozostawiony do dyspozycji wspólnoty seminaryjnej, w większości jednak ma służyć działalności powołaniowej. Natomiast formatorzy i wykładowcy gnieźnieńskiego PWSD będą zaangażowani w proces formacyjny w seminarium w Poznaniu – dokładnie tak, jak to ma miejsce w Kaliszu, gdzie funkcjonuje wspólny dla archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej oraz diecezji kaliskiej i bydgoskiej rok propedeutyczny czyli wstępny, służący wprowadzeniu kandydatów w życie duchowe i doświadczenie Kościoła, uzupełnieniu ewentualnych braków w wiedzy oraz przyjrzeniu się motywom wstąpienia do seminarium.

Podziel się:

Ostatnio dodane: