Kilkusetletnie księgi na wystawie w Bibliotece Uniwersyteckiej

Biblioteka Uniwersytecka fot. BU w Poznaniu

Najstarszy odkryty w Poznaniu drukowany almanach na rok 1500, słownik Bartłomieja z Bydgoszczy z XVI wieku, najstarszy łacińsko-polski słownik – wszystko to i jeszcze więcej będzie można oglądać 6 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka.

Biblioteka pochwali się swoimi najcenniejszymi zabytkami – egzemplarzami wpisanymi do Narodowego Zasobu Bibliotecznego (NZB) – z okazji seminarium naukowego na ten temat, które zaplanowano w placówce właśnie 6 grudnia.
– Narodowy zasób biblioteczny to unikatowe zbiory biblioteczne mające wyjątkowe znaczenie dla dziedzictwa narodowego oraz szczególną wartość historyczną, naukową, kulturalną bądź artystyczną – wyjaśnia dr Alicja Szulc z Biblioteki Uniwersyteckiej. – Każda biblioteka posiadająca tego rodzaju unikatowe obiekty, podlegające szczególnej ochronie, może ubiegać się o ich włączenie do NZB. Wnioski opiniuje Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dołączyła do elitarnego grona w 2016 roku – wówczas do NZB wpisano zbiór 45 średniowiecznych kodeksów rękopiśmiennych. W tym roku do NZB dodano kolejnych 21 obiektów ze zbiorów BU: 19 starych druków (książek drukowanych przed 1800 r.) i dwa inkunabuły (najstarsze druki z 1 poł. XV w.). Biblioteka jest bardzo dumna ze swoich cennych zbiorów.
– Pragniemy zainteresować naszymi „skarbami” zarówno badaczy, historyków, historyków literatury, kodykologów, muzykologów, jak również mieszkańców Poznania i regionu – wyjaśnia dr Alicja Szulc. – Zwłaszcza miłośników dawnej książki.

Podziel się:

Ostatnio dodane: