Przemysław Czarnek fot. FB

Kiedy dzieci wrócą do szkół?

Wszyscy liczyli na to, że minister Czarnek podczas piątkowej konferencji prasowej poda konkretny termin. Ale podał jedynie zalecenia sanitarne dla klas I-III, które będą obowiązywały, gdy dzieci wrócą do szkół.

Choć terminu powrotu do szkół nie znamy – ma go podać premier podczas poniedziałkowej konferencji prasowej – to wiadomo już na pewno, że będzie obowiązywał ścisły reżim sanitarny. Uczniowie będą mogli przebywać tylko w jednej grupie, stale w tych samych klasach i będą ich uczyli cały czas ci sami nauczyciele.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało też we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną wytyczne dotyczące zasad higieny i dezynfekcji tak wśród uczniów, jak w samych szkołach, które niewiele się różnią od tych z września 2020 r.

Do szkoły będą mogły uczęszczać wyłącznie dzieci bez objawów choroby dróg oddechowych i wtedy, gdy nikt z domowników nie jest chory ani objęty kwarantanną. Objawów choroby nie mogą mieć także opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły.

Do szkoły z dzieckiem, do wyznaczonej części, może wejść jeden opiekun zachowując dystans od innych dzieci i ich opiekunów 1,5 metra. Wszyscy musza mieć maseczki i rękawiczki jednorazowe – albo skorzystać z dezynfekcji rąk. Maseczki muszą nosić także uczniowie we wspólnych pomieszczeniach szkoły, a także pamiętać o częstym myciu rąk.

Nauczyciele natomiast mają dbać o częste wietrzenie klas i korytarzy szkoły i o to, by uczniowie w czasie przerw przebywali na świeżym powietrzu – ale by każda grupa uczniów nie miała kontaktu z inną grupą. W czasie lekcji, przede wszystkim wychowania fizycznego – powinni też unikać kontaktowych gier i zabaw. Plan lekcji ma być ustalony tak, by każda klasa mogła przyjść do szkoły, korzystać z lekcji, boisk, szatni, świetlicy i stołówki szkolnej bez kontaktu z innymi klasami – najlepiej więc, żeby każda klasa miała inne godziny rozpoczynania lekcji

Uczniowie mają mieć własne przybory, pomoce i podręczniki i nie powinni się nimi wymieniać między sobą. Nie powinni też przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, a w kontaktach z rówieśnikami starać się zachować dystans 1,5 m. Mogą natomiast przynosić z domu napoje i posiłki, które spożywają w tych pojemnikach, w których je przynieśli.

Zajęcia w bibliotece i wypożyczanie z niej książek maja uwzględniać dwa dni kwarantanny dla wypożyczanych materiałów. Zajęcia w świetlicy szkolnej – uwzględniać dystans 1,5 m. Taka sama odległość powinna dzielić stoliki w szkolnej stołówce, a blaty stołów i poręcze krzeseł powinny być czyszczone po każdej turze wydania posiłku.

Gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, izoluje go w pomieszczeniu przeznaczonym na ten cel lub miejscu odległym od innych osób i natychmiast powiadamia rodziców, by odebrali dziecko, najlepiej własnym środkiem transportu. Ta sama zasada dotyczy pracowników, którzy stwierdzili u siebie niepokojące objawy.

 

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
1 Komentarz
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze