Kary finansowe dla operatora roweru miejskiego

Ponad 300 tysięcy złotych – taką karę nałożył Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu na operatora Poznańskiego Roweru Miejskiego. To kolejna już kara nałożona na firmę przez ZTM.

Powodem były m.in. niedziałające lub wadliwe oprogramowanie, niezapewnienie wymaganej liczby sprawnych rowerów, przekroczenie czasu wymiany lub naprawy uszkodzonego roweru oraz nieterminowe rozpatrywanie skarg i wniosków użytkowników.

Poznański Rower Miejski to – doskonale znane użytkownikom z minionych lat – rowery 3. generacji (PRM 3G) oraz rowery bezstacyjne, 4. generacji (PRM 4G). Ten drugi to system nowy w przestrzeni miejskiej i wszelkie uwagi dotyczące jego funkcjonowania są na bieżąco szczegółowo analizowane pod kątem ewentualnych usprawnień.

ZTM przez cały czas czyni starania, aby cały system w jak największym stopniu spełniał oczekiwania użytkowników i tego samego oczekuje – zgodnie z zapisami umowy – od operatora. Wspólnie podejmowane są działania usprawniające, a niezależnie od tego – także weryfikujące poprawność działania zarówno PRM 3G, jak i PRM 4G.

Sprawdzając spełnianie wymogów, ZTM korzysta z systemu raportowego oraz – niezależnie od tego narzędzia informatycznego – z usług firmy kontrolującej, która w terenie weryfikuje poprawność działania systemu (m.in. dostępność i sprawność rowerów, poprawność działania aplikacji, terminali, blokad rowerów i klawiatury numerycznej itd).

W efekcie podjętych działań stwierdzono uchybienia, w związku z czym w czerwcu wystawiona została nota księgowa opiewająca na 299 tys. zł. To kolejne kary umowne nałożone na operatora systemu PRM. Wcześniej wystawiono notę księgową na kwotę 80 tys. zł za niedostarczenie w terminie systemu raportowego.

Podkreślenia wymaga jednak, że priorytetową kwestią pozostaje jak najszybsze eliminowanie usterek, tak żeby użytkownicy mogli korzystać ze sprawnego i przyjaznego systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego. W związku z powyższym, przedstawiciele ZTM spotkali się z przedstawicielami operatora w celu omówienia poszczególnych problemów, zgłaszanych przez użytkowników rowerów miejskich oraz obserwowanych przez ZTM, a także wypracowania możliwości ich rozwiązania. Dyskutowano przede wszystkim kwestie trwałości baterii rowerów PRM 4G, problemów związanych z ich zwrotem oraz jakością obsługi infolinii. Przedstawiciele NB zapewnili, że dołożą wszelkich starań, aby w możliwie krótkim czasie poprawić obecną sytuację.

ZTM, el, fot. ZTM

8
Dodaj komentarz

avatar
:)
:)

🙂

P M (FB)
P M (FB)

I dobrze bo “działanie” tego systemu to jest jakaś tragedia

K W (FB)
K W (FB)

Jeżdżę często, o kłopotach zazwyczaj dowiaduje się z mediów. Rowerki są super, choć nie zawsze w pełni sprawne – to jeszcze się nie zdarzyło, by nie dało się jechać. Jestem bardzo zadowolony. Jedyne czego nie rozumiem, to doładowanie via internet, ale z czasem i to ogarnę.

K W (FB)
K W (FB)

Jeżdżę często, o kłopotach zazwyczaj dowiaduje się z mediów. Rowerki są super, choć nie zawsze w pełni sprawne – to jeszcze się nie zdarzyło, by nie dało się jechać. Jestem bardzo zadowolony.

.
.

wow