cwiczenia fot. pixabay

Karty Multisport dla pracownika – sprawdź skutki podatkowe

Czy wydatki ze środków obrotowych firmy na dofinansowanie pracownikom kart Multisport będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
Sprawdźmy, jakie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej o nr 0115-KDIT3.4011.410.2019.2.MJ potwierdził, że wydatki na dofinansowanie kart Multisport dla pracowników są pośrednio związane z prowadzoną działalnością. Korzystanie przez pracowników z tego typu świadczeń będzie służyło zwiększeniu motywacji. Ponadto, pracodawca traktuje te karty jako element integrujący z pracownikiem, a przez to służący zwiększeniu stałości zatrudnienia i lojalności personelu. Należy więc uznać, że zachodzą przesłanki uprawniające do zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – potwierdził dyrektor KIS.

Co na to ekspert

Organ podatkowy zasadnie podzielił stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty poniesione przez pracodawcę na dofinansowanie zakupu kart Multisport dla pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów.

Co zaliczymy do kosztów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Podatnik ma możliwość odliczenia do celów podatkowych wszelkich kosztów, poza wskazanymi w art. 23 ustawy o PIT, jeżeli wykaże ich bezpośredni albo pośredni związek z prowadzoną działalnością, a jednocześnie ich poniesienie może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Oznacza to, że kosztami uzyskania przychodów będą wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z celem osiągnięcia przychodów, dlatego cel ten musi być widoczny. Oznacza to, że ponoszone koszty powinny cel realizować lub co najmniej zakładać realnie jego osiągnięcie. Musi istnieć źródło przychodów oraz związek przyczynowy między wydatkami a przychodami.

Jakie stanowisko zajmują sądy

Każdy wydatek poniesiony przez podatnika dla oceny, czy mieścił się w kategorii kosztów podatkowych, wymaga wszechstronnego rozważenia w aspekcie celowości (racjonalności działań) oraz istnienia związku przyczynowego z uzyskiwanym przez niego przychodem (zob. wyrok NSA z 28 marca 2018 r., sygn.
II FSK 3006/16).

Niewątpliwie kosztami podatkowymi są także tzw. koszty pracownicze, obejmujące nie tylko wynagrodzenia stałe/zasadnicze i premie, ale także i inne (pozapłacowe) sposoby premiowania pracowników, m.in. opieka medyczna, karty sportowe, kursy językowe itp.

Wydatki na dofinansowanie kart Multisport dla pracowników będą pośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż korzystanie przez pracowników z tego typu świadczeń będzie służyło zwiększeniu motywacji, zaangażowania i efektywności w wykonywaniu pracy, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu osiąganych przez firmę przychodów.

Polecamy w portalu FK:

Podstawa prawna:

  • Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0115-KDIT3.4011.410.2019.2.MJ

Emilia Bartkowiak
Radca prawny

Artykuł sponsorowany

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze