Kalisz: Wojewoda wydał zgodę na rozbudowę drogi wojewódzkiej

Zbigniew Hoffmann wydał decyzję, która zezwala na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu na odcinku 6,2 km od ulicy Śródmiejskiej do granicy miasta wraz z przebudową wiaduktu kolejowego.

Inwestycja obejmuje budowę nowych i rozbudowę lub przebudowę istniejących skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, odwodnienia, oświetlenia, rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu kolejowego nad jezdnią drogi wojewódzkiej. Przebudowane zostaną również urządzenia infrastruktury technicznej kolidujące z inwestycją.

– Głównymi celami inwestycji są dostosowanie parametrów drogi wojewódzkiej nr 450 do zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, minimalizacja oddziaływania inwestycji na środowisko oraz rzecz najważniejsza – poprawa warunków drogowych, co zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, a także jego płynność i przepustowość. W związku z realizacją inwestycji zostanie zachowana ciągłość lokalnego układu komunikacyjnego – tłumaczy Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski.

Decyzji wojewody został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z czym inwestor, którym jest prezydent Kalisza, uprawniony jest do rozpoczęcia robót budowlanych.

mat. pras. / op. AS

Podziel się:

Ostatnio dodane: