Kalisz: Razem zaplanujmy dobrą przyszłość Wielkopolski!

Urząd Marszałkowski
W jakim kierunku powinna rozwijać się Wielkopolska przez najbliższą dekadę? Marszałek Marek Woźniak zaprasza do Kalisza na konsultacje Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.

Odpowiedzi szukać będziemy podczas rozpoczynających się konsultacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 (Strategia Wielkopolska 2030). W ich ramach zaplanowano m. in. cykl pięciu spotkań z mieszkańcami. Pierwsze z nich już w najbliższą środę 18 września w Kaliszu. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Częstochowskiej 25, sala konferencyjna, piętro II). Konsultacje poprzedzi o godz. 9.45 briefing prasowy z udziałem Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego przed salą konferencyjną. Zapraszamy przedstawicieli redakcji.

Obecnie projektowana Strategia jest już czwartą modyfikacją i aktualizacją dokumentu opracowanego w 2000 roku.
– Traktujemy go jako swoisty manifest rozwoju województwa, a dokument zmieniamy pod wpływem zmieniających się oczekiwań społecznych, niekiedy coraz trudniejszych warunków gospodarowania i wyzwań technologicznych, a także wyzwań w zakresie innowacyjności i środowiskowych – tłumaczy Marek Woźniak.

Prace nad dokumentem ruszyły w połowie 2018 r. Marszałek podjął decyzję, aby od samego początku, a więc już od etapu diagnozy sytuacji regionu, w pracach uczestniczyli mieszkańcy. Pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie strategii odbyły się w maju i czerwcu zeszłego roku. Pozwoliły one zdiagnozować sytuację w Wielkopolsce. W październiku 2018 r. powołano Zespół Roboczy ds. przygotowania założeń strategii.

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie badań opinii publicznej w zakresie poziomu rozwoju województwa oraz stanu czynników mających wpływ na rozwój gmin oraz powiatów województwa wielkopolskiego (lipiec – wrzesień 2018 roku, a potem kolejne badanie uzupełniające w okresie luty – kwiecień 2019 r.). Wykonano również badania ankietowe wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych na terenie całej Wielkopolski na temat ich potrzeb rozwojowych.

Dla pełnego obrazu regionu, Zarząd Województwa Wielkopolskiego na przełomie czerwca i lipca br. ogłosił nabór na projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu, które przewidziane są do realizacji po 2020 roku. Nabór cieszył się dużym zainteresowaniem. Spłynęło blisko 1300 projektów, w ramach których wyodrębniono kluczowe obszary dla rozwoju Wielkopolski. Kolejnym etapem prac nad strategią były warsztaty diagnostyczne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społeczno-gospodarczych z Wielkopolski, które odbyły się w czerwcu tego roku.

Założenia strategii były także tematem dyskusji na spotkaniach interesariuszy należących do takich gremiów jak: Wielkopolska Rada 30, Komitet ds. Ekonomii Społecznej, Wojewódzka Rada Rynku Pracy, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Spotkania konsultacyjne odbył się również z Radnymi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Teraz przychodzi czas na przedstawienie owoców tej pracy, podczas spotkań z stolicach subregionów.

Wyzwań jest sporo. Jednym z największych pozostają kwestie demograficzne. Niski poziom dzietności i postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa wpływają także na regionalny rynek pracy, który w niedalekiej przyszłości, może stać się bardziej uzależniony od imigrantów. Postępująca globalizacja i rozwój technologii sprawią, że kolejne pokolenia będą pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Pamiętajmy też o zmianach klimatu, które już wpływają na procesy gospodarcze. Dlatego do zadań, które stawia przed nami przyszłość, trzeba się odpowiednio przygotować.

– Strategia Wielkopolska 2030 ma być swoistym drogowskazem, który wskaże, jaką ścieżką mamy podążać – tłumaczy Marek Woźniak. – Wszystko po to, aby dalej kreować Wielkopolskę jako region dynamicznych zmian, w których motorem przemian gospodarczych będą nowe technologie i innowacje. Miejsca bezpiecznego, przyjaznego, dobrze skomunikowanego, zapewniającego wysoką jakość życia mieszkańcom i przyciągającego inwestorów oraz turystów. Jednym słowem: Wielkopolski, która jest dobrym miejscem do życia!.

O przyszłości i wyzwaniach czekających nasz region w najbliższej dekadzie będzie można porozmawiać podczas cyklu spotkań w pięciu miastach. Pierwsze z nich odbędzie się w najbliższą środę w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Kolejna debata zaplanowana jest na 24 września o godz. 10.00 w Lesznie w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistycznej (ul. Królowej Jadwigi 10). Strategiczne spotkania będą miały też miejsce w Pile (4 października, godz. 11.00, Hotel Gromada przy al. Piastów 15), Koninie (10 października, godz. 12.30, Centrum Konferencyjne Factoria przy ul. Zakładowej 14) oraz w Poznaniu (11 października, godz. 10.00, Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34).

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie do strategii, nie tylko w trakcie organizowanych spotkań, ale również za pośrednictwem elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na adres: [email protected], drogą korespondencyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań oraz osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (zapraszamy do rozmowy na temat Strategii do Departamentu Polityki Regionalnej).

Konsultacje społeczne będą trwały od 18 września do 22 października br. Aktywny udział w konsultacjach to doskonała okazja do wyrażenia swojego zdania i realnego wpływu na ostateczny kształtu tego dokumentu.

UMWW, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: