Kalisz: Jest decyzja o budowie gazociągu

rurociąg fot. J. Black pixabay
Inwestycja dotyczy budowy gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3, DN 500, relacji Kalisz – Sieradz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego.

Z upoważnienia wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego wicewojewoda Aneta Niestrawska podpisała dziś decyzję o ustaleniu lokalizacji budowy gazociągu w ramach inwestycji towarzyszącej terminalowi regazyfikacyjnemu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

– Realizacja inwestycji przyczyni się do stworzenia funkcjonalnego systemu dystrybucyjnego gazowego w pełni zintegrowanego z systemem przesyłowym, umożliwiającego efektywny rozpływ gazu ziemnego z terminalu LNG i stanowi uzupełnienie kluczowych korytarzy dostaw paliw gazowych w Polsce – mówi wicewojewoda Aneta Niestrawska.

Inwestycja obejmuje budowę ponad 20 km gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 500 mm wraz z światłowodem i infrastrukturą towarzyszącą oraz stację redukcyjną wraz z drogą dojazdową i zjazdem, na odcinku od Kalisza do Sieradza.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, co umożliwia inwestorowi niezwłoczne złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

WUW

 

Podziel się:

Ostatnio dodane: