Kalisz: Finansowe wsparcie unijne w subregionie kaliskim

Podziel się!

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, podpisze umowę na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z kształceniem zawodowym młodzieży w subregionie kaliskim.

Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie przygotował projekt ukierunkowany na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi wsparcia kształcenia zawodowego. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na ten cel ponad 1,5 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Podziałania 8.3.1. „Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy”.

Finalnie, 362 uczniów z czerech szkół subregionu: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach; Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia w Kobylinie; Odolanowie oraz Koźminie Wielkopolskim zdobędzie umiejętności i doświadczenie w zawodach poszukiwanych na regionalnym rynku pracy. Utworzona zostanie specjalna platforma internetowa skupiająca innowacyjne narzędzia. Powstanie także e – Punkt Informacji i Kariery.

Autor: UM


Podziel się!

Dodaj komentarz

avatar