Kalisz: Czy studenci trafią do więzienia?

Wszystko wskazuje na to, że tak. Ale w celach dydaktycznych. Miasto przekaże budynek zabytkowego więzienia na potrzeby Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki. Porozumienie miasta i uczelni już zostało podpisane.

Jak informuje Radio Poznań, uczelnia zobowiązała się do remontu zabytkowego obiektu z zachowaniem jego charakteru, ale z uwzględnieniem potrzeb nowoczesnego centrum dydaktycznego. Zdaniem władz uczelni budynek świetnie się nadaje pod potrzeby edukacyjne, zwłaszcza edukacji związanej z wymiarem sprawiedliwości.

Remont ma się rozpocząć w przyszłym roku, a według szacunków pochłonie 10-15 mln złotych. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki zagospodarowała już obiekty Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, w których mieści się obecnie kampus mundurowy.

Radio Poznań, el