Kalisz będzie miał uniwersytet. Prezydent RP podpisał ustawę

Kalisz, Rynek Główny fot. UM Kalisz

„To historyczne wydarzenie nie tylko dla naszej uczelni, ale także Kalisza i regionu!” – poinformowała Akademia Kaliska na swojej stronie. – „4 maja 2023 r. prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę powołującą z dniem 1 października 2023 r. Uniwersytet Kaliski”.

Sejm RP przyjął ustawę w tej sprawie 9 marca: za powołaniem Uniwersytetu Kaliskiego głosowało 425 posłów, 3 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. Później ustawa trafiła do Senatu, a następnie z poprawkami ponownie do Sejmu i 4 maja podpisał ją prezydent Andrzej Duda.

„Formalnie Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zacznie funkcjonować 1 października 2023 r.” – informuje Akademia Kaliska. – „Nadzór nad nim sprawować będzie, podobnie jak nad Akademią, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Pierwszym rektorem Uniwersytetu, na okres do końca kadencji rozpoczętej w dniu 1 września 2020 r., będzie rektor Akademii Kaliskiej prof. Andrzej Wojtyła, a członkowie senatu oraz rady Akademii staną się członkami senatu i rady Uniwersytetu pierwszej kadencji”.

Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe akademii stanie się mieniem uniwersytetu, nowa jednostka wstępuje z dniem utworzenia w prawa i obowiązki Akademii, w tym te wynikające z decyzji administracyjnych. Przejmuje też pracowników akademii i oczywiście studentów.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uniwersytet, zdaniem inicjatorów, stworzy szanse na zwiększenie dostępności do wykształcenia wyższego młodzieży uboższej, szczególnie ze wsi i małych miasteczek, a także z niepełnosprawnościami.

Podziel się:

Ostatnio dodane: