Kalisz: Afrykański pomór świń zdiagnozowany u dzika

ASF stwierdzono w próbce mięsa upolowanego dzika, które myśliwy przekazał do chłodni. To pierwszy przypadek w powiecie kaliskim w tym roku.

Miłosz Bąkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu, poinformował, że nie ma co do tego wątpliwości: badanie powtórzono w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, który potwierdził rozpoznanie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu.

Ponieważ dzik został zastrzelony na granicy dwóch powiatów, kaliskiego i tureckiego, władze obu z nich zostały zaangażowane w przeszukanie okolicznych lasów. Obszar, na którym zastrzelono dzika, został też objęty strefą niebieską do 3 km od miejsca zakażenia. Obszar zapowietrzony obowiązuje w promieniu 7 km.

O wystąpieniu wirusa ASF zostali powiadomieni okoliczni rolnicy z gmin Mycielin i Ceków kolonia, zwłaszcza hodowcy trzody chlewnej, a Powiatowy Inspektora Weterynarii wydał dla nich dodatkowe wytyczne, by zabezpieczyć hodowle przed ASF. Rolnicy muszą pilnować podstawowych zasad higieny, odkażać ręce i obuwie przed wejściem do chlewni i stosować odzież ochronną, a także nie karmić zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia i uchronić je przez kontaktem z dzikimi zwierzętami.