Już 1000 przedsiębiorców z Wielkopolski skorzystało z unijnego wsparcia z projektu Jeremie2

Tylko od sierpnia 2017 roku z preferencyjnych pożyczek i poręczeń unijnych skorzystało 1000 firm w Wielkopolsce, do których trafiło ponad 162 mln złotych. Są to środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO), którymi zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.

Województwo wielkopolskie to region, w którym najwięcej przedsiębiorców korzysta z instrumentów zwrotnych. Zdecydowaną większość stanowią mikroprzedsiębiorstwa (802). Projekt Jeremie2 zapewnił również finansowanie dla 181 małych i 17 średnich firm. Blisko 25 proc. z nich to nowe podmioty (tzw. start-upy).

Łączna suma udzielonego finansowania wyniosła ponad 162 mln złotych, z czego pożyczki stanowiły 141 mln złotych, zaś poręczenia 21 mln złotych. Najchętniej po wsparcie sięgali przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej, przetwórstwa przemysłowego i budownictwa.

– Samorząd Województwa Wielkopolskiego w obecnej perspektywie UE ponownie przeznaczył największą w skali kraju kwotę na pożyczki i poręczenia dla sektora MŚP ze środków regionalnego programu operacyjnego. Tym bardziej z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że w ramach inicjatywy JEREMIE2 przyznano już tysięczne wsparcie. 1000 wspartych przedsiębiorców dowodzi, że wielkopolskie firmy, w tym w szczególności mikroprzedsiębiorstwa i start-upy, nadal potrzebują tego typu zewnętrznego źródła finansowania. JEREMIE2 umożliwił im dostęp do kapitału, co przekłada się na realizację licznych projektów. Powstawanie i sukcesy niedużych firm mają ogromny wpływ na rozwój gospodarki naszego regionu – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Oferowane z projektu Jeremie2 pożyczki i poręczenia kredytów bankowych to zwrotne finansowanie. Oznacza to, że po realizacji inwestycji i spłacie zaciągniętego przez przedsiębiorców finansowania, fundusze te będą ponownie wykorzystywane na wsparcie kolejnych przedsięwzięć. Dzięki takiemu mechanizmowi możliwe jest finansowanie dla większej liczby firm działających na terenie Wielkopolski i to w dłuższej perspektywie czasu.

– Pomagamy rozwijać się każdej firmie, od start-upu po doświadczone przedsiębiorstwo. Dzięki pożyczkom unijnym można zrealizować innowacyjny pomysł lub po prostu sfinansować bieżącą działalność. Czasem uwolnienie niewielkiego kapitału własnego zwiększa chęć firm do rozwoju i inwestycji – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Unijnym wsparciem w postaci preferencyjnych pożyczek lub poręczeń powinni zainteresować się przede wszystkim przedsiębiorcy borykający się z brakiem kapitału na rozwój i innowacje w swojej firmie, którzy mieliby trudności z uzyskaniem kredytu w bankach komercyjnych. To także doskonały sposób finansowania pomysłów na biznes dla tych, którzy dopiero rozpoczynają lub krótko prowadzą działalność gospodarczą. Kluczowymi odbiorcami tego typu wsparcia są więc startupy, firmy nie mające historii kredytowej, czy zabezpieczeń wymaganych przez banki komercyjne.

Szczegółowe informacje nt. unijnych pożyczek i poręczeń dostępne są na stronie: https://rpo.bgk.pl/.
Województwo wielkopolskie jako jeden z pierwszych regionów udostępniło finansowanie o charakterze zwrotnym ze środków Unii Europejskiej. Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pozwoli przeznaczyć do 2023 roku co najmniej 712 mln zł na wsparcie wielkopolskich przedsiębiorstw z WRPO. Jeremie2 jest kontynuacją Inicjatywy JEREMIE, z sukcesem realizowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013, którą województwo wielkopolskie uruchomiło jako pierwsze w Polsce.

Autor: UM

Podziel się:

Ostatnio dodane: