ZUS fot. L. Łada

Jesteś z Ukrainy i wracasz do kraju? Musisz powiadomić ZUS!

Obywatele Ukrainy, którzy w Polsce przebywają z dziećmi i pobierają świadczenia rodzinne takie jak 500 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, muszą poinformować ZUS o swoim wyjeździe z Polski.

– Świadczenia rodzinne przysługują uchodźcom tylko za czas, kiedy przebywają z dziećmi w Polsce – tłumaczy Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. – W przypadku wyjazdu z kraju na okres powyżej miesiąca, tracą oni prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym tracą prawo do świadczeń. Tak więc o swoim wyjeździe należy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak poinformować ZUS? Można to zrobić elektronicznie, logując się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) i składając tam pismo ogólne na formularzu POG.
– Jeśli obywatel Ukrainy nie ma dostępu do internetu i nie ma możliwości poinformowania o wyjeździe drogą elektroniczną, może zgłosić się do placówki ZUS i złożyć pisemne oświadczenie – mówi Marlena Nowicka.

Trzeba pamiętać o ty, że to nie tylko formalność: cudzoziemiec, który pobiera świadczenia rodzinne i nie poinformuje ZUS o swoim wyjeździe, będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami.

– ZUS dysponuje narzędziami, które pozwalają na sprawdzenie, czy dana osoba opuściła Polskę – ostrzega Marlena Nowicka. – Weryfikuje też legalny pobyt w kraju obywateli Ukrainy, zarówno na etapie przyznawania świadczenia, jak i w dowolnym momencie, w trakcie okresu świadczeniowego. Pomocne są w tym różnego rodzaju rejestry państwowe, do których ZUS ma dostęp i współpraca z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniowymi.

W przypadku pojawienia się wątpliwości co do tego, czy osoba pobierająca świadczenia przebywa w Polsce, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS. Jeśli takich wyjaśnień nie dostanie we wskazanym czasie – może wstrzymać wypłatę świadczenia. Ta sama zasada obowiązuje również Polaków.