Jest wstępne porozumienie odnośnie szpitala na Grunwaldzie

Społecznicy z Grunwaldu oraz przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego zawarli pierwsze oficjalne porozumienie. Obie strony popierają zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym powstać ma szpitalny oddział ratunkowy.

Chodzi o budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, który ma zapewnić mieszkańcom zachodniego Poznania opiekę medyczną, a w pierwszej kolejności dostęp do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Miasto już we wrześniu zaprosiło obie strony do rozmów, by ułatwić im dojście do porozumienia dla dobra mieszkańców Poznania. By przyspieszyć negocjacje, Miasto Poznań zadeklarowało również, że podpisze jednostronną deklarację do tego porozumienia, dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

MPZP to ważny dokument, który w znacznym stopniu może ułatwić wprowadzenie zmian, o jakie zabiegają mieszkańcy. Żeby jednak tak się stało, trzeba go najpierw wywołać – czyli oficjalnie rozpocząć procedurę zmiany MPZP. Zrobił to Prezydent Miasta Poznania, kierując odpowiedni projekt uchwały do Biura Rady Miasta Poznania.

W poniedziałek przedstawiciele społeczników, czyli członkowie Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga i Stowarzyszenia Zielony Grunwald oraz przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego doszli do porozumienia w sprawie poparcia dla wywołania MPZP. Obie strony oficjalnie poparły decyzję prezydenta i zwróciły się do rady miasta o podjęcie projektu uchwały.

– To na pewno krok w dobrą stronę – podkreśla Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania. – Wydaje się, że deklaracja ze strony Miasta przyniosła oczekiwany skutek. Teraz będziemy konsekwentnie działać w kwestii tego, do czego się zobowiązaliśmy.

Miasto zadeklarowało poparcie najważniejszych postulatów społeczników. Chodzi m.in. o ustanowienie 30-metrowego pasa terenu zielonego od strony ul. Zakręt i Ostroroga oraz zachowanie rosnących tam drzew. Niezbędne jest też przywrócenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, która wcześniej została uchylona przez sąd, ponieważ przechodziła przez istniejące budynki.Główny wjazd (i wyjazd) szpitala miałby znajdować się od ulicy Grunwaldzkiej, by zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców. Wśród postulatów jest też stopniowanie wysokości budynków na terenie szpitala – tak, by w pasie szerokim na 60 metrów od strony ul. Zakręt nie były one wyższe niż 12 metrów – oraz dokonanie niezbędnych analiz terenu.

– Zgodziliśmy się, że SOR powinien powstać, co jest dla nas bardzo ważne – podkreśla Rafał Staszewski, kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. – Konsensus dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego jest równie istotny. Wszyscy zgodziliśmy się, że plan ten powinien gwarantować mieszkańcom okolicznych ulic należytą ochronę i ustaliliśmy, że nad tym planem będziemy razem pracować. To dobry krok umożliwiający zarówno rozwój infrastruktury ochrony zdrowia w Poznaniu, jak i zabezpieczający interesy okolicznych mieszkańców.

– Jeszcze jakiś czas temu obowiązujący plan miejscowy, choć nie zabezpieczał interesów mieszkańców, wydawał się ostateczny, a wątpliwości mieszkających przy szpitalu poznaniaków znajdowały małe zrozumienie – mówi Agnieszka Ziółkowska ze Stowarzyszenia Zielony Grunwald. – W poniedziałek podpisaliśmy porozumienie popierające projekt uchwały i działania Prezydenta Miasta Poznania zmierzające do wywołania zmiany planu. Obecnie wątpliwości mieszkańców są rozumiane, większość naszych postulatów została przyjęta, a kwestie sporne postaramy się wspólnie rozwiązać.

Społecznicy zadeklarowali, że wywołanie planu nie będzie dla nich podstawą do wstrzymania prac związanych z budową SOR. Obie strony zgodziły się, że będą kontynuować prace nad porozumieniem, by uzgodnić wspólne wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W toku prac będą zwracać uwagę zarówno na konieczność rozwoju infrastruktury zdrowia w Poznaniu, jak i na interes ogólnospołeczny oraz na uzasadniony interes mieszkańców Grunwaldu.

Autor: UMP

0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze