Jest decyzja w sprawie sędziego Igora Tuleyi

Sąd Najwyższy fot. SN
Igor Tuleya nadal z immunitetem sędziowskim. Izba Dyscyplinarna SN nie uchyliła go uznając, że „sędzia działał zgodnie z prawem i w ramach swoich kompetencji”.

Jak informowaliśmy, dziś w czasie gdy rozpoczynała się rozprawa, sądy w całej Polsce na pół godziny przerwały pracę, by okazać wsparcie sędziemu Tuleyi. Kilkadziesiąt osób demonstrowało także przed budynkiem Sądu Najwyższego. Swoją solidarność wyrażali też poprzez nadsyłanie zdjęć z napisami wspierającymi sędziowie z całej Europy, także z europejskiego stowarzyszenia sędziów i prokuratorów MEDEL.

Onet.pl podaje, że zdaniem części środowiska prawników Izba Dyscyplinarna nie powinna w ogóle zajmować się sprawą sędziego Tuleyi, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości UE w kwietniu wydał postanowienie, w którym zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Wniosek o zawieszenie złożyła Komisja Europejska. Polski rząd argumentował przed sądem, że wniosek jest nieuzasadniony, ale TSUE uznał racje KE.

el