Jędrzej Solarski: Zdajemy sobie sprawę z tego, że pracownicy socjalni zarabiają niewystarczająco

Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta, spotkał się z protestującymi pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Uzgodniono już kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi, podczas którego podjęty zostanie temat płac.

Pracownicy MOPR protestowali w ramach Ogólnopolskiego Protestu Pracowników Pomocy Społecznej, domagając się zmian warunków pracy i płac.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że pracownicy socjalni zarabiają niewystarczająco – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Ich praca jest bardzo trudna i często niewdzięczna. Odwiedzają klientów w ich domach, czasem bywają źle traktowani, poniżani. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy, że w tym roku pracownicy MOPR dostaną zwiększony dodatek świąteczny. Tzw. „karpiowe” będzie w tym roku wynosić ok. 3,5 tys. zł brutto na etat. To najwyższe dodatkowe wynagrodzenie w skali całego miasta, a także w całej historii MOPR. Z pierwotnych wyliczeń wynikało, że skala nagrody może być jeszcze wyższa, ale prowadziłoby to do ogromnej dysproporcji.

Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie wynosi 4 tys. zł brutto i nie odbiega znacząco od średniej dla całego miasta. Wynagrodzenia są jednak zróżnicowane i władze miasta nie mają wątpliwości co do tego, że część z nich z pewnością powinna być wyższa. Dlatego – po ich długim zastoju – cztery lata temu pensje pracowników urzędu miasta i jego jednostek organizacyjnych zaczęły być stopniowo zwiększane.

Obecnie skalę podwyżek ograniczają tylko możliwości miejskiego budżetu. Każde zwiększenie pensji o 100 zł brutto to w skali całego urzędu koszt ok. 20 mln zł. Mimo to od czterech lat systematycznie przyznawane są podwyżki oraz dodatki świąteczne, a w projekcie budżetu miasta na kolejny rok przewidziane są już środki na kolejne zwiększenie wynagrodzeń.

Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta, spotka się też z przedstawicielami związków zawodowych pracowników MOPR, by podjąć temat wynagrodzeń i warunków pracy.

Autor: UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane: