Jaśkowiak: W przyszłym roku na inwestycje planujemy wydać ponad miliard złotych

W połowie listopada miejscy radni otrzymali projekt budżetu na 2019 rok. Do och rąk trafił także projekt wieloletniej prognozy finansowej. Przystąpiono już do prac nad tymi dokumentami. Ich pierwsze czytanie odbyło się podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania.

Przyszłoroczny budżet będzie rekordowy. O tym, ile pieniędzy znajdzie się w miejskiej kasie oraz na co zostaną one wydane, mówił radnym prezydent miasta, Jacek Jaśkowiak.

– W przyszłym roku na inwestycje planujemy wydać ponad miliard złotych, czyli najwięcej w historii Poznania. Znaczące środki przeznaczymy na drogi i komunikację zbiorową. Wzrosną też wydatki na oświatę, kulturę i bezpieczeństwo mieszkańców. Złożone projekty znalazły się zarówno duże ogólnomiejskie inwestycje, jak i szereg mniejszych, poprawiających komfort codziennego życia poznaniaków – mówił prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. – Dbamy przede wszystkim o poprawę jakości w przestrzeni publicznej oraz efektywność transportu zbiorowego. Oprócz infrastruktury inwestujemy w edukację, politykę społeczną i zdrowotną, sport oraz dobra kultury. Zwiększamy też wydatki na mieszkalnictwo komunalne, by stopniowo rozwiązywać problemy lokalowe wielu poznańskich rodzin – wyliczał prezydent Poznania.

W przyszłym roku dochody miasta będą wyższe – w porównaniu z obecnymi – o ponad 4 procent. Głównym ich źródłem będą wpływy z podatków PIT i CIT, które od czterech lat systematycznie rosną. W 2019 r. do miejskiej kasy ma z nich wpłynąć ponad 1,3 mld zł, o niemal 15 procent więcej, niż obecnie. Zwiększy się również kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: Poznań dostanie 95 mln zł.

Wydatki miasta wzrosną o 13,4 proc. do kwoty 4,3 mld zł – głównie z powodu inwestycji. Wydatki bieżące wyniosą 3,3 mld zł. To o 4,5 proc. więcej w ujęciu r/r. Wzrost ten jest w dużej mierze pochodną decyzji władz centralnych. Wynika on m.in. ze zmian w systemie edukacji, takich jak dodatkowy rocznik w pierwszych klasach szkół średnich, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenia minimalnej płacy i stawki godzinowej. Dodatkowym czynnikiem generującym zwiększenie wydatków bieżących jest znaczny wzrost cen energii.

– Propozycje zawarte w wykonywanym budżecie odzwierciedlają przyjętą przez nas politykę rozwoju Poznania, który staje się miastem coraz bardziej przyjaznym do życia. Zdecydowanie opowiedzieli się za nią mieszkańcy w niedawnych wyborach, obdarzając nas mocnym mandatem – mówił Jacek Jaśkowiak. – Nie oznacza to, jak komentują niektórzy, ze Koalicja Obywatelska w radzie miasta może robić co chce. Będzie robić to, czego chcą poznaniacy. Dlatego wierzę, że stworzony projekt będzie przedmiotem rzeczowej, merytorycznej debaty, która zaowocuje jak najlepszym przyszłorocznym budżetem miasta – podsumował prezydent Poznania.

Finanse Miasta są stabilne, a wszystkie zaciągnięte zobowiązania Poznań spłaca często przed terminem. To, że Miasto jest wiarygodnym kredytobiorcą potwierdza ocena zadłużenie, dokonana przez Agencja Ratingowa Fitch. Utrzymała ona ocenę ratingową Poznania na poziomie A- z prognozą stabilną. To najwyższa ocena, jaką może uzyskać polski samorząd.

Drugie czytanie projektu, tym razem w komisjach, zakończy się do 14 grudnia – opinią komisji budżetu. Do 10 grudnia radni mają czas na składanie poprawek. Sesja budżetowa odbędzie się 20 grudnia lub 8 stycznia.

Autor: UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane: