Jak zaciągnąć kredyt mieszkaniowy w 2023 roku?

Kupno własnego mieszkania związane jest z podjęciem decyzji o zaciągnięciu wieloletniego zobowiązania. Środki własne w wielu wypadkach nie pokrywają kosztów związanych z jego zakupem, stąd kredytobiorcy poszukuje kredytu mieszkaniowego w ramach dofinansowania bankowego na korzystnych dla nich warunkach.

Czym jest i na czym polega kredyt na mieszkanie?

Na rynku istnieją dwa pojęcia, które uchodzą za tożsame: kredyt hipoteczny i kredyt mieszkaniowy. Pierwszy z nich używany jest w szerszym zakresie i może zostać przeznaczony na dodatkowe cele, np. remonty. W przypadku kredytu mieszkaniowego cel jego spożytkowania jest narzucony w umowie zawieranej z bankiem: dotyczy wyłącznie zakupu nieruchomości, o której sfinansowanie wnioskuje kredytobiorca.

Kredyt na zakup mieszkania zaciągany jest jako umowa długoletnia. Okres kredytowania wynosi do 35 lat, a kwoty obejmują do 85-90% wartości nieruchomości.

Wiąże się to z wysoką kwotą, o jaką można się starać, i stosunkowo dużymi kosztami, na które wpływa oprocentowanie kredytu wraz z innymi czynnikami, jak:

  • wysokość dochodu, aby możliwe było regularne spłacanie rat,
  • wysokość wkładu własnego,
  • terminowość w spłacie innych zobowiązań, które brane są pod uwagę przy ustalaniu zdolności kredytowej,
  • RRSO,
  • prowizja,
  • marża pobierana przez bank,
  • ubezpieczenie kredytu,
  • łączna wysokość zaciągniętych zobowiązań innego rodzaju.

Wnioski o kredyt mieszkaniowy rozpatrywane są zgodnie z wewnętrznymi kryteriami banku oraz regulacjami prawnymi i politycznymi, np. decyzji RPP o podniesieniu stóp procentowych w odpowiedzi na rosnącą inflację.

Przykładowe informacje znajdują się na stronach internetowych banków: https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/kredyt-megahipoteka.html

Jak należy się ubiegać się o kredyt na zakup mieszkania?

Znalezienie korzystnej oferty uzależnione jest od indywidualnych czynników i potrzeb kredytobiorców oraz aktualnych ofert bankowych. Wysokość marży, wybór stałego oprocentowania przez pierwsze lata kredytowania, dokumentacja potrzeba w procesie przetwarzania wniosku i finalizowania umowy — kryteria wpływające na wybór banku to kwestia rozpatrywana dla każdego klienta oddzielnie.

Pomocne jest ustalenie takich kryteriów na samym początku, a następnie poszukiwanie propozycji i rozmowy z przedstawicielami bankowymi, który mogą udzielić bardziej szczegółowych informacji. Należy uważnie przeczytać umowę, dowiedzieć się, jak bank definiuje kredyt (hipoteczny czy mieszkaniowy) oraz jakie w jego ramach ustala cele przeznaczenia uzyskanie kwoty (sam zakup, czy dodatkowo remont mieszkania).

Część dokumentacji wymaga czasu na ich wnioskowanie i uzyskanie, pozostała może być dostarczana jedynie osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej (listownie), a to wydłuża oczekiwanie na decyzję w związku z przetwarzaniem wszystkich danych i dokładną analizą warunków materialny kredytobiorcy.

Jest to długoterminowe zobowiązanie na wysoką kwotę, dlatego bank będzie oczekiwał zabezpieczenia i określonej zdolności kredytowej, należy się zatem przygotować na kilkutygodniowe oczekiwanie na ostateczną decyzję.

Artykuł sponsorowany

Podziel się:

Ostatnio dodane: