Jak wziąć udział w wyborach poza miejscem zameldowania?

wybory fot. UMP

Osoby, które mieszkają lub przebywają w Poznaniu, ale nie są tu zameldowane – mogą tutaj zagłosować w wyborach parlamentarnych i wziąć udział w referendum. Muszą tylko zawczasu zatroszczyć się o dopisanie do spisu wyborców. Jak to zrobić?

Każdy, kto chciałby zagłosować w Poznaniu, już od 1 września może się dopisać do listy wyborców.
“Aby to zrobić, wystarczy złożyć wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania, zawierający dane osobowe oraz adres, pod którym wyborca będzie tego dnia” – informuje Urząd Miasta Poznania. – “Najprościej i najszybciej wniosek złożyć przez internet. Można to zrobić poprzez stronę gov.pl (usługa “Zmień miejsce głosowania”) lub za pomocą aplikacji mObywatel. Osoby mieszkające w stolicy Wielkopolski wniosek o zmianę miejsca głosowania mogą złożyć także stacjonarnie – w Urzędzie Miasta Poznania. Od 1 września obsługa klientów w tym zakresie będzie prowadzona przy ul. Libelta 16/20 (bez rezerwacji wizyty). Od 11 września dokumenty będą też przyjmowane przy ul. Gronowej 22a (tam również nie trzeba umawiać się na wizytę), a od 18 września przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 (obsługa tylko umówionych klientów). Aby zostać dopisanym do spisu wyborców, dokumenty należy złożyć najpóźniej 12 października. Zmiana miejsca głosowania jest bezpłatna”.

Głosować mogą również osoby przebywające za granicą – mogą się dopisać do spisu wyborców w miejscu pobytu lub głosować na podstawie zaświadczenia. Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać w dowolnej gminie w Polsce, nie ma tu znaczenia miejsce zameldowania lub zamieszkania. Upoważnia ono do udziału w głosowaniu w dowolnym obwodzie na terenie kraju i za granicą.

“Zaświadczenie można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę” – informuje UMP. W dokumencie wskazuje się imię i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 12 października w poniższych lokalizacjach: od 1 września obsługa klientów w tym zakresie będzie prowadzona przy ul. Libelta 16/20 (bez rezerwacji wizyty). Od 11 września zaświadczenia będą wydawane przy ul. Gronowej 22a (tam również nie trzeba umawiać się na wizytę), a od 18 września przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 (obsługa tylko umówionych klientów). Ważne: należy zwrócić uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego np. zgubienia lub zniszczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego. Nie będzie też można wziąć udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania”.

Ważne jest także to, że dopisanie się do spisu wyborców przed jesiennymi wyborami obowiązuje wyłącznie na te wybory i referendum 15 października, ponieważ taki wpis jest jednorazowy.

Podziel się: