Jak wyglądały wielkie powodzie w Poznaniu? Jest projekt, który o nich będzie przypominał

Nagrodzona koncepcja fot. UPP

Układ prostopadłościanów odpowiadających poziomom wielkich powodzi, będących jednocześnie miejscami do siedzenia – tak mogłoby wyglądać upamiętnienie kataklizmów, które nawiedzały Poznań. Autorką projektu jest Agnieszka Kasprzak, a sam projekt jest efektem konkursu dla studentów poznańskich uczelni.

Pomysł przypomnienia wielkich powodzi narodził się już kilkanaście lat temu w Zarządzie Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) w Poznaniu. Chodziło o wyeksponowanie w jednym miejscu informacji z datami i poziomami wielkich powodzi – a przypomnijmy, że ta ostatnia wielka powódź miała miejsce w 1924 roku, a więc wkrótce będziemy świętować jej stulecie.

Taki element przestrzenny miałby zwiększać świadomość społeczną na temat zagrożeń związanych z powodziami i inspirować do działań na rzecz przyszłej ochrony miasta przed takimi klęskami – a jednocześnie podkreślić związki miasta z rzeką Wartą.

SITWM w 2013 roku ogłosił konkurs na instalację przypominającą o wielkich powodziach w sposób przemawiający do wyobraźni, która miałaby znaleźć się w pobliżu Warty. Do konkursu zostali zaproszeni studenci poznańskich uczelni (Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Artystycznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), a komisja konkursowa, która pracowała po kierunkiem Andrzeja Nowaka, ówczesnego głównego architekta Poznania, wyłoniła trzy najlepsze opracowania. Za możliwą do realizacji uznano pracę Agnieszki Kasprzak, która zajęła drugie miejsce. To układ prostopadłościanów odpowiadających poziomom wielkich powodzi, będących miejscami do siedzenia, umiejscowiony przy moście bp. Jordana po stronie Środki.

Aktualnie działający społecznie komitet, w skład którego wchodzą: Waldemar Cichy, Marcin Pawłowski, Tomasz Kałuża i Cezary Siniecki, stara się o doprowadzenie do realizacji tego projektu – pod patronatem prof. Krzysztofa Szoszkiewicza, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od roku trwają rozmowy w tej sprawie z urzędem miasta, które doprowadziły do zmiany lokalizacji – pierwotna nie została zaaprobowana przez miejskiego konserwatora zabytków. Zgodnie z nową koncepcją instalacja znalazłaby się na prawym brzegu Warty powyżej mostu Bolesława Chrobrego.

Przed komitetem jeszcze jednak wiele pracy, uzgodnień i decyzji. Pomysłodawcy mają jednak nadzieję, że na stulecie ostatniej wielkiej powodzi, czyli w 2024 roku, uda się doprowadzić do realizacji projektu.

Podziel się: