Jak w tym roku przebiega rekrutacja na studia?

Pandemia koronawirusa namieszała w planach tegorocznych maturzystów. Zmianom uległy nie tylko terminy egzaminów maturalnych – nieco inaczej niż w poprzednich latach przebiega też rekrutacja na studia I stopnia na poznańskich uczelniach.
Inne terminy zapisów i wyników rekrutacji

Największą zmianą jest reorganizacja kalendarza zapisów na studia oraz samego ogłoszenia list przyjętych kandydatów. Spowodowane jest to oczywiście „przesunięciem” matur. Pierwsze egzaminy dojrzałości odbyły się 8 czerwca, ostatnie zaplanowano na 29 czerwca. Według informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na ogłoszenie ich rezultatów trzeba będzie poczekać do 11 sierpnia. W związku z tym poznańskie uczelnie publiczne, pomimo wcześniejszego przyjmowania zapisów, przyjętych w naborze na studia I stopnia ogłoszą dopiero w drugiej połowie sierpnia. Kilka dni później zakwalifikowani kandydaci będą musieli dostarczyć niezbędne dokumenty. Rejestracje odbywają się online, za pomocą dedykowanych temu systemów. Z kolei dużo wcześniej rozpoczęło się rejestrowanie przyszłych studentów na uczelniach niepublicznych. Przykładowo, specjalizująca się w nauczaniu z zakresu bezpieczeństwa Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu (https://www.wsb.net.pl/studia-i-stopnia/) przyjmowała kandydatów już od 1 kwietnia. Obecnie chętni mają aż trzy sposoby rejestracji. Do ich dyspozycji jest system Internetowej Rejestracji Kandydata, ale zapisy możliwe są również mailowo oraz tradycyjną pocztą. Co więcej, uczelnia zaproponowała zainteresowanym również szereg zniżek. Składając komplet wymaganych dokumentów między 1 lipca a 31 lipca, ubiegający się o przyjęcie, zwolniony jest z opłaty rekrutacyjnej wynoszącej standardowo 85 zł. Na chętnych czeka także Bon Edukacyjny „Grant na Start” – wystarczy pobrać go ze strony internetowej szkoły i złożyć wraz z wymaganymi do rekrutacji dokumentami w terminie od 4 lipca do 30 września. Bon Edukacyjny uprawnia do studiowania przez jeden semestr za darmo, a więc korzystając z tej oferty, można zaoszczędzić nawet 2940 zł. Rekrutacja w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa potrwa do końca września.

Mniej egzaminów wstępnych na studia

Epidemia koronawirusa „wymusiła” na szkołach wyższych nie tylko zmiany w datach rejestracji. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaleciło także ograniczenia w organizacji egzaminów wstępnych na studia. Według rekomendacji powinno się je przeprowadzać, gdy nie ma możliwości sprawdzenia kompetencji potencjalnego studenta poprzez wyniki maturalne. Jeśli jednak jest to konieczne, zalecaną formą do wykorzystania jest kanał online (w innych przypadkach niezbędne jest zastosowanie zasady ograniczonego kontaktu między zdającymi a pracownikami uczelni).

Rekrutacja na studia 2020/2021 – podsumowanie

Poniżej najważniejsze fakty na temat tegorocznej rekrutacji na studia.

  • Egzaminy maturalne organizowane są od 8 do 29 czerwca.
  • Brak matury ustnej. Pominięcie tej formy oceny musi być uwzględnione podczas rekrutacji na studia.
  • Wyniki egzaminów dojrzałości pojawią się 11 sierpnia. Do 30 września znane będą też wyniki egzaminów poprawkowych.
  • Organizacja egzaminów wstępnych na wybrane kierunki jest ograniczona.
  • Ze względu na inne terminy matur, proces zapisów na studia I stopnia został wydłużony na uczelniach publicznych (w porównaniu z poprzednimi latami). Pierwsze listy przyjętych kandydatów znane będą w drugiej połowie sierpnia (dokładną datę ustala szkoła).
  • Rekrutacja na studia I stopnia w szkołach niepublicznych trwa od wiosny do końca września/początku października.
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaleca przeprowadzenie wszystkich procedur administracyjnych związanych z rekrutacją (zapisów, dostarczenia potwierdzających osiągnięcia dokumentów itp.) za pośrednictwem kanału online.

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

avatar