Jak tworzyć gry komputerowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Jak tworzyć gry komputerowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Poznańska Gildia Graczy zaprasza na 4-8 godzinny maraton, podczas którego każdy znajdzie odpowiedź na to pytanie.

Maraton odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM (ul. Umultowska 87). Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy ponownie poruszy temat dostępności gier wideo dla graczy z niepełnosprawnościami.

To już trzeci 48-godzinny maraton tworzenia gier (ang. game jam) dostosowanych do potrzeb tej grupy odbiorców. Organizatorzy wydarzenia chcą podnieść poziom świadomości twórców gier i przypomnieć im, że wśród osób z niepełnosprawnościami są również potencjalni gracze.

– Zagadnienie przystosowywania gier wideo do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest niestety bardzo często pomijane przez twórców gier – mówi Rafał Piechocki z Poznańskiej Gildii Graczy. – Taka sytuacja wynika najczęściej z braku świadomości samych twórców o istnieniu tego problemu. Szacuje się, że 15 proc. społeczeństwa ma pewną formę niepełnosprawności. Wśród nich są gracze, którzy nie będą mogli cieszyć się daną grą, o ile nie zostanie ona wyposażona w odpowiednie opcje.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się o problemach w dostępie do treści cyfrowych, z jakimi borykają się osoby z różnymi formami niepełnosprawności. Twórcy zdobędą również podstawową wiedzę o zasadach projektowania bardziej dostępnych gier. Jedną z takich reguł jest wprowadzenie opcji pozwalającej na zmianę kolorystyki gry, tak aby była ona przyjazna dla osób z zaburzonym rozpoznawaniem barw.

Twórcy gier będą mogli zapoznać się również z nowymi technologiami pojawiającymi się na rynku gamingowym, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane do zwiększania dostępności. Przykładem takiej nowości może być eye tracker, czyli urządzenie analizujące ruch gałek ocznych i umożliwiające sterowanie grą przy wykorzystaniu samego wzroku.

Po części wykładowej uczestnicy maratonu w niewielkich zespołach przystąpią do prac nad grami, wykorzystując zdobytą wiedzę. Po niecałych dwóch dniach nastąpi finał – prezentacja wszystkich powstałych na wydarzeniu projektów. Wyłonione zostaną te, które w najbardziej kreatywny sposób rozwiązują problemy związane z przystosowaniem produktu dla graczy z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia: http://gildiagraczy.pl/pgg-jam-all-play/

Autor: UMP