Jak pomagać migrantom? Poznańscy radni uchwalili zasady

fot. Sławek Wąchała (zdjęcie ilustracyjne)

Ma wyznaczać działania miasta w pomocy i integracji obywateli innych krajów, którzy wybrali do zamieszkania właśnie Poznań. Radni 21 lutego przyjęli „Politykę na rzecz integracji migrantek i migrantów na lata 2023-2024”.

Jak zwrócili uwagę autorzy dokumentu, Poznań jest miastem, w którym mieszka całkiem sporo przedstawicieli innych krajów i narodowości. Najwięcej obecnie jest obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Niemiec, ale także Gruzji, Wielkiej Brytanii, Indii, Włoch i wielu innych państw świata. W większości to studenci, ale jest też dużo osób, które tu przyjechały za pracą lub zawarły związek z poznaniakiem lub poznanianką.

-Liczba migrantów i migrantek w Poznaniu zdecydowanie wzrosła na przestrzeni ostatnich lat, także w wyniku działań wojennych prowadzonych w Ukrainie – wyjaśnia Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. – Ruchy migracyjne są faktem, są zjawiskiem naturalnym, które rodzi wiele wyzwań dla samorządów. Przyjęty przez radę miasta dokument wyznacza kierunki działań, których celem jest wsparcie integracji mieszkańców Poznania, jak również zaspokojenie specyficznych, kluczowych potrzeb migrantek i migrantów.

„Polityka na rzecz integracji migrantek i migrantów w Poznaniu na lata 2023-2024” wyznacza bardzo konkretne cele w sześciu obszarach – ich ustalenie, zakres i rodzaj działań poprzedziły badania i konsultacje społeczne.

Przede wszystkim ważne jest usprawnienie procesu kształcenia i integracji uczniów, przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie postawy szacunku dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców, niezależnie od ich pochodzenia, a także ułatwienie migrantom dostępu do rynku pracy – m.in poprzez kompleksowe działania informacyjne, edukacyjne i doradcze. Ważne jest też zwiększanie wiedzy dotyczącej dostępu do profilaktyki i opieki zdrowotnej.

Podziel się:

Ostatnio dodane: