Jak kształtuje się rynek pracy w Poznaniu i gdzie najlepiej szukać zatrudnienia?

Choć statystyki bezrobocia w niemal w całym kraju rosną, Poznań i powiat poznański należą do obszarów, których problem ten zdaje się nie dotyczyć. Nie tylko nie brakuje tu ofert pracy, ale i wielu pracodawców ma trudności z zapełnieniem wolnych stanowisk w swoich firmach. Do kogo najczęściej kierowane są ogłoszenia o pracę w Poznaniu? Poniżej wyniki najnowszej prognozy Barometr zawodów, ukazującej zapotrzebowanie kadrowe w 2023 r.

Perspektywy pracy – Poznań i powiat poznański

O dobrej kondycji rynku pracy aglomeracji poznańskiej świadczą jego statystyki. Zgodnie z informacją GUS bezrobocie w Polsce pod koniec stycznia br. ukształtowało się na poziomie 5,5%, czyli aż o 0.3 p.p. wyższym w stosunku do poprzedniego miesiąca. Tak gwałtowny wzrost liczby bezrobotnych w ogóle ludności aktywnej zawodowo nie był obserwowany w kraju od dawna. Choć w województwie wielkopolskim także odnotowano wzrost stopy bezrobocia w pierwszym miesiącu 2023 r., był on minimalny. Co więcej, w samym Poznaniu wskaźnik utrzymał się na dokładnie tym samym poziomie co w grudniu 2022 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego – GUS, I 2023 r.:

 • woj. wielkopolskie – 3,1% (wobec 2,9% w grudniu 2022 r.),
 • Poznań – 1,0% (tyle samo co przed miesiącem),
 • powiat poznański – 1,1% (1,0% w grudniu 2022 r.).

Bardzo niskie wartości wskaźnika bezrobocia stanowią dobry prognostyk dla osób szukających pracy w powiecie poznańskim i w stolicy Wielkopolski – nie ma problemu ze znalezieniem ofert kierowanych do różnych grup zawodowych.

O wiele więcej powodów do zmartwień mają lokalni pracodawcy, którzy muszą się mierzyć z brakami kadrowymi w swoich przedsiębiorstwach. W takich branżach jak budownictwo, handel, transport, usługi opiekuńcze i sprzątające, przetwórstwo przemysłowe luki personalne coraz częściej zapełniane są chętnymi do podjęcia pracy cudzoziemcami, nawet mimo braku biegłości w posługiwaniu się językiem polskim u kandydatów. Wielu pracodawców szansę upatruje szczególnie w możliwości zatrudniania Ukraińców na uproszczonych zasadach. Dla przypomnienia, pracodawca może zaoferować pracę uchodźcom bez konieczności załatwiania skomplikowanych formalności – wystarczy, że złoży w najbliższym powiatowym urzędzie pracy tzw. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

Najbardziej poszukiwani pracownicy w Poznaniu i okolicy

O sporych trudnościach kadrowych poznańskich pracodawców świadczą najnowsze wyniki badania Barometr zawodów. Zgodnie z nim firmy mają kłopot z obsadzeniem stanowisk dla 76 grup zawodowych. Najbardziej poszukiwani są:

 • w branży IT – administratorzy stron internetowych, projektanci i administratorzy baz danych, programiści,
 • w transporcie – kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
 • w ochronie zdrowia – lekarze, pielęgniarki i położne,
 • w oświacie – nauczyciele przedszkoli, nauczania wczesnoszkolnego, przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych oraz wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych,
 • w przemyśle – tapicerzy.

Brakuje kandydatów posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia. Niemniej, niekiedy kłopoty ze znalezieniem chętnych do pracy wynikają z oferowanych przez firmy nieatrakcyjnych – zdaniem kandydatów – warunków zatrudnienia.

Kto jeszcze znajdzie pracę w Poznaniu i okolicy?

Jak wynika z badania, nieco mniejsze, ale wciąż wysokie zapotrzebowanie na poznańskim rynku pracy w bieżącym roku dotyczy także:

 • w branży IT – analityków, testerów i operatorów systemów teleinformatycznych, specjalistów ds. projektowania, wdrażania i doskonalenia produktów i usług cyfrowych, grafików komputerowych,
 • w handlu, marketingu – sprzedawców i kasjerów, pracowników sprzedaży internetowej, pracowników telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterów, teleankieterów, specjalistów ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży,
 • w administracji i księgowości – specjalistów ds. administracji, sekretarek i asystentów, innych pracowników administracyjnych i biurowych, pracowników ds. rachunkowości i księgowości,
 • w opiece zdrowotnej, pomocy społecznej, usługach opiekuńczych – logopedów i audiofonologów, psychologów i psychoterapeutów, ratowników medycznych, opiekunów dziecięcych, opiekunów osoby starszej lub z niepełnosprawnością, pracowników socjalnych,
 • w oświacie – pedagogów, nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
 • w gastronomii – cukierników, kelnerów i barmanów, piekarzy, pomocy kuchennych,
 • w transporcie, usługach dostawczych, magazynowaniu – maszynistów, pracowników obsługi ruchu szynowego, pracowników poczty, listonoszy i kurierów, magazynierów,
 • w usługach sprzątających – sprzątaczek i pokojowych,
 • w budownictwie – betoniarzy, zbrojarzy, brukarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, dekarzy, blacharzy budowlanych, kamieniarzy, monterów okien i szklarzy, murarzy, tynkarzy, monterów instalacji budowlanych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracowników robót wykończeniowych, robotników budowlanych,
 • pracownicy służb mundurowych.

Praca w przemyśle dostępna od ręki

Co więcej, duża grupa profesji deficytowych w regionie dotyczy różnych dziedzin przetwórstwa przemysłowego. W 2023 r. poszukiwani są:

 • w motoryzacji, branżach elektromaszynowej, maszynowej i metalowej – mechanicy pojazdów samochodowych, mechanicy maszyn i urządzeń, monterzy elektronicy, monterzy maszyn i urządzeń, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, ślusarze, spawacze, operatorzy obrabiarek skrawających, pracownicy przetwórstwa metali, spawacze, lakiernicy,
 • w branżach chemicznej i tworzyw sztucznych – inżynierowie chemicy i pozostali chemicy, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 • w branżach papierniczej, celulozowej i poligraficznej – operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru, pracownicy poligraficzni,
 • w branży odzieżowej – krawcy i pracownicy produkcji odzieży, obuwnicy,
 • w przetwórstwie spożywczym – przetwórcy mięsa i ryb, inni pracownicy przetwórstwa spożywczego,
 • w branży meblowej – robotnicy obróbki drewna i stolarze,
 • w różnych branżach – operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych.

Najnowsze ogłoszenia typu praca Poznań znaleźć można na platformie rekrutacyjnej praca.pl.

Artykuł sponsorowany

Podziel się:

Ostatnio dodane: