Jak będziemy robić zakupy w centrach handlowych po 4 maja?

Poznań Półwiejska #zostańwdomu fot. Sławek Wąchała
Od 4 maja rząd pozwolił na otwarcie galerii i centrów handlowych oraz sklepów meblowych. Ministerstwo rozwoju wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i przedstawicielami zainteresowanych środowisk przygotowało wytyczne dla poszczególnych branż.

Na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych działalność gospodarczą mogą prowadzić wszystkie sklepy z wyłączeniem: stref aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin), stref gier, kin oraz wysp handlowych, w tym także gastronomicznych. Z codziennego użytku pozostają wyłączone wszelkiego rodzaju fontanny, place zabaw i kąciki zabaw. Nie wolno również korzystać z szatni, przechowalni ubrań i przedmiotów.

Ministerstwo sugeruje organizację stanowisk pracy w sklepach z zachowaniem 2-metrowej odległości między pracownikami i klientami galerii. Rekomenduje też organizację pracy pracowników z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego. Te same zasady dotyczą sklepów meblowych i marketów budowlanych.

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych. Spotkania powinny być prowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości między osobami (minimum 2 m). W miarę możliwości lepiej wybierać kontakt telefoniczny i/lub mailowy.

Klienci powinni też mieć możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie znajdującym się na terenie obiektu handlowego lub w punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu.

Właściciele sklepów znajdujących się na terenie galerii lub centrów handlowych są zobligowani do zainstalowania możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich wejściach (również do placówek wewnątrz), a także w toaletach i przy kasach.

Po każdym kliencie należy zdezynfekować PIN-pady. Właściciele sklepów powinni zadbać o bieżącą dezynfekcję toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.

Należy też nadzorować liczbę klientów oraz sprawdzać, czy klient wchodząc do sklepu zdezynfekował ręce oraz czy posiada zakryte usta i nos. Klienci mają obowiązek noszenia w sklepach rękawiczek jednorazowych (lub rękawiczek foliowych) zapewnionych przez operatora danego sklepu.

Na ternie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych należy stworzyć wydzielone strefy gastronomicznej z widoczną, fizyczną barierą oddzielającą. W każdej strefie na jedną osobę powinno przypadać min. 15 m kw. Osobami stojące w kolejce powinny stać w 2-metrowych odstępach. W utrzymaniu odpowiedniego dystansu powinny im pomóc umieszczone w widocznych miejscach wskazówki (naklejki na podłodze lub stojące znaki). Żywność można kupować wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, czyli na terenie galerii lub sklepu ani na ulicy. Klienci są zobligowani do parkowania na co drugim miejscu, a w przypadku braku takiej możliwości – muszą zachować dystans przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdów.

Co robić w przypadku podejrzenia u kogoś zakażenia koronawirusem?
Kiedy zauważymy u kogoś wyraźne oznaki choroby, nie powinniśmy tej osoby wpuszczać na teren obiektu. Trzeba ją skłonić do jak najszybszego zgłoszenia do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem – osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 999 albo 112.

Należy też niezwłocznie zgłosić taki incydent do kierownictwa obiektu. To umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Trzeba też ustalić listę pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe), które miały styczność z zakażonym.

Szczegółowe informacje dotyczące sklepów meblowych i marketów budowlanych są tutaj. natomiast te dotyczące centrów handlowych – tutaj.

el

Podziel się: