Inflacja nadal idzie w górę! Nawet do 12 procent

pieniądze fot. stevepb, pixabay

Według raportu opublikowanego 11 marca przez NBP wysoki poziom inflacji jeszcze wzrośnie i w trzecim kwartale 2022 roku może wynieść 12,1 proc. Inflacja konsumencka w 2022 r. ma wynieść 10,8 proc.

Jak ocenia Rada Polityki Pieniężnej, na sytuację mają bardzo duży wpływ „makroekonomiczne skutki agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie i związanych z tym sankcji nakładanych na Rosję”. Autorzy raportu przewidują też, że przynajmniej cześć sankcji zostanie utrzymana dłużej, a w związku z tym relacje gospodarcze przez ten czas nie powrócą do stanu sprzed wojny.

Bezpośrednim skutkiem rosyjskiej agresji na Ukrainie są wyraźnie wyższe ceny surowców energetycznych i części surowców rolnych na rynkach światowych. A warto zauważyć, że te ceny wykazywały tendencje wzrostowe już przed wojną. To właśnie wpływa na wysoki poziom inflacji, która jeszcze wzrośnie w najbliższych kwartałach „osiągając 12,1 proc. rok do roku w III kwartale bieżącego roku” – jak czytamy w raporcie. Na wzrost cen mają też wpływ zaburzenia w globalnej sieciach dostaw spowodowanych wojną i zatrzymaniem produkcji, a także wzrost cen uprawnień do emisji CO2.

Prognoza NBP zakłada, że inflacja konsumencka w 2022 r. wyniesie 10,8 proc., w 2023 r. wyniesie 9,0 proc., a w 2024 r. – 4,2 proc. Ta prognoza wzrostu cen jest o wiele wyższa od przedstawionej w listopadzie ubiegłego roku, kiedy NBP oceniał, że inflacja wyniesie 5,8 proc. oraz 4,6 proc. odpowiednio w 2022 r. oraz 2023 r. Według autorów raportu w pierwszej połowie tego roku wzrost cen energii – tu także ma wpływ wzrost cen na rynkach globalnych – i żywności będzie ograniczać wejście w życie rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Zresztą w górę pójdą także ceny żywności, na przykład pszenicy, której głównymi eksporterami są Ukraina i Rosja. A do tego trzeba doliczyć koszty przetworzenia żywności, które również będą wyższe ze względu na wzrost cen energii.

Autorzy raportu zaznaczają, że prognoza została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z uwzględnieniem danych dostępnych do dnia 7 marca 2022 r.- a 8 marca Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe w Polsce z 2,75 proc. do 3,5 proc.

Źródło: Business Insider Polska