wtorek, 5 grudnia, 2023

Ile wyda Poznań na zimowe utrzymanie ulic?

874,3 km jezdni oraz 128 km dróg rowerowych – tyle będzie musiał odśnieżać Zarząd Dróg Miejskich tej zimy. Na utrzymanie ulic Poznania w sezonie zimowym 2022/2023 przeznaczono 32,3 mln zł.

– Tak jak w latach ubiegłych wydatki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych obejmują zarówno odśnieżanie i usuwanie śliskości, jak również sprzątanie jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, a także opróżnienie koszy ulicznych – wylicza Agata Kaniewska, rzeczniczka prasowa ZDM.

Niestety, w tym roku miasto będzie musiało wydać więcej na zimowe utrzymanie dróg niż w latach ubiegłych – wzrost cen dotknął także i tę branżę. W sezonie 2019/2020 zimowe utrzymanie kosztowało 21,1 mln zł, w sezonie 2020/2021 – 27,8 mln zł, w sezonie 2021/2022 – 29,5 mln zł, a plan na sezon 2022/2023 zakłada wydanie 32,3 mln zł.

O poznańskie ulice tej zimy będą dbały na jezdniach 43 pługoposypywarki, a na chodnikach, placach i drogach rowerowych 21 zestawów samochodowych lub ciągnikowych (pług + piaskarka). W pierwszym etapie prac zimowych śnieg będzie usuwany mechanicznie, a później nawierzchnia posypywana materiałami chemicznymi bądź uszorstniającymi – z uwzględnieniem zachowania rygorów ochrony środowiska, a zwłaszcza zieleni przydrożnej. Ponad 250 koron młodych drzew oraz ok. 24 000 mb terenów z roślinnością niską zostanie osłoniętych matami i chochołami przed aerozolem solnym.

“Na chodnikach, drogach rowerowych, placach, a także jezdniach o znaczeniu lokalnym (IV kolejności) wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu bądź wystąpienia wtórnego oblodzenia” – informuje w wytycznych ZDM. – “Na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej (I i II kolejność) stosowane są, zarówno środki chemiczne (sól drogowa), jak również środki niechemiczne (uszorstniające), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska[1]. Dodatkowo wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w specyfikacjach technicznych opracowanych przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Przepisy regulują, zarówno maksymalne dopuszczalne dawki stosowania środków, jak również określają, w jakich warunkach pogodowych jaki rodzaj środków należy zastosować”.

Standardy utrzymania dróg

ZDM przypomina też, że poznańskie ulice zostały podzielone na pięć sieci, różniących się standardami utrzymania:

  • sieć strategiczna (pierwsza kolejność) – o łącznej długości 271,6 km – to jezdnie ram komunikacyjnych, główne trasy wlotowe do miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali. Czas reakcji: 1,5 – 2 godz.
  • sieć podstawowa (druga kolejność) – o łącznej długości 259,8 km – to jezdnie ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy miejskiej komunikacji autobusowej. Czas reakcji: 2 – 2,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu.
  • sieć lokalna I (trzecia kolejność) – o łącznej długości 181,2 km – to jezdnie ulic łączących osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej. Czas reakcji: 3 – 4,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu
  • sieć lokalna II (czwarta kolejność) – o łącznej długości 161,7 km – to ulice w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie. Czas reakcji: 3 – 4 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu.
  • pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM – obsługiwane doraźnie na podstawie zgłoszeń mieszkańców, oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz możliwości finansowych.

Odśnieżanie chodników – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach chodniki, które położone są bezpośrednio przy granicy nieruchomości muszą być odśnieżane przez właścicieli (zarządców) tych nieruchomości.

Tak jak w latach ubiegłych koordynacją działań na poznańskich ulicach zajmuje się komórka dyspozytorska zimowego utrzymania w ZDM – dyspozytorzy korzystają z danych meteorologicznych i prognoz pogody, przygotowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także z obrazów z radaru meteorologicznego. Pojazdy firm wykonawczych są wyposażone w urządzenia GPS, które na bieżąco monitorują ich położenie i pracę, co pozwala reagować na zmieniającą się dynamicznie sytuację drogową w mieście.

Zgłoszenie dotyczące zimowego utrzymania ulic:
tel. 61 64 77 231, całodobowo (od 1 listopada do 31 marca) – każde zgłoszenie jest rejestrowane;
tel. 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00, miejska infolinia Poznań* Kontakt;
mail: [email protected]

Strona głównaWiadomości z Poznania i powiatu poznańskiegoIle wyda Poznań na zimowe utrzymanie ulic?