Gostyń będzie miał obwodnicę. Wojewoda wydał decyzję

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński fot. WUW

– Jest zielone światło dla budowy obwodnicy Gostynia – poinformował Wielkopolski Urząd Wojewódzki. 31 lipca wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy Gostynia w ciągu DK12.

Obwodnica jest Gostyniowi bardzo potrzebna: na DK12 jest duże natężenie ruchu, co w sytuacji, gdy prowadzi ona przez miasto, rodzi zagrożenie wieloma wypadkami i kolizjami. Dzięki obwodnicy zwiększy się przepustowość DK12, którego nie będzie spowalniać przejazd przez miasto, poprawi też dostępność komunikacyjna Gostynia, co z kolei powinno przełożyć się na wzrost gospodarczy.

– Budowa obwodnic jest kluczowa dla rozwoju infrastruktury drogowej w Wielkopolsce, ale również dla rozwoju tranzytowego na poziomie krajowym. To poprawa jakości i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego – podkreśla wojewoda Michał Zieliński.

Na obwodnicę złoży się nowy odcinek drogi krajowej nr 12 o długości około 16,8 km oraz dwa węzły drogowe: “Gostyń” typu WB na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 434 oraz “Piaski” typu WB na skrzyżowaniu z docelową drogą wojewódzką nr 434 oraz drogą powiatową nr 4954P. Powstaną również dodatkowe jezdnie do obsługi przyległych nieruchomości, 14 obiektów inżynierskich i infrastruktura niezbędna do funkcjonowania drogi.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, dzięki czemu inwestor, czyli Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, może od razu rozpocząć prace budowlane. Zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2025 r.

Inwestycja o wartości ponad 247 mln zł jest zrealizowana w ramach rządowego “Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”, w którym ujętych zostało osiem obwodnic wielkopolskich miast.

Podziel się: