Gorzów nie chce już być Wielkopolski? Będą konsultacje

Gorzów Wielkopolski fot. UM Gorzów Wlkp

Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa Wielkopolskiego, przychylił się do wniosku Komitetu Obywatelskiego – chodzi o usunięcie z nazwy miasta członu “Wielkopolski”. W tej sprawie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, a ich termin to 6 maja – 2 sierpnia 2024 r.

“Czas poprzedzający rozpoczęcie konsultacji społecznych będzie wykorzystany do tego, by przygotować materiały informacyjne i edukacyjne, zaplanować odpowiednią kampanię promocyjno-informacyjną, zaprosić do współpracy placówki oświatowe, sporządzić analizę skutków finansowych ewentualnej zmiany nazwy miasta” – informuje urząd miasta na swojej stronie – “a także by utworzyć zespół konsultacyjny, w którego skład wejdą specjaliści z różnych dziedzin m.in. językoznawcy, historycy, socjologowie miast. Zależy nam bowiem na stworzeniu ram organizacyjnych do przeprowadzenia obiektywnego procesu i wsparciu go przez osoby bezstronne”.

Debaty w tej sprawie i starania strony społecznej trwają od wielu lat – a wszystko wskazuje na to, że kwestia zmiany nazwy staje się realna. Konsultacje społeczne są kolejnym elementem – ich wyniki są obowiązkowym elementem wniosku rady miasta do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zmianę nazwy miasta. Wyznaczenie ich dopiero na przyszły rok umożliwi stworzenie warunków do ich rzetelnego przeprowadzenia i otrzymania wyników, na podstawie których będzie można podjąć przemyślane decyzje.

“W swojej odpowiedzi do Komitetu Obywatelskiego Prezydent Jacek Wójcicki dziękuje wnioskodawcom za inicjatywę i zaangażowanie w sprawy Miasta” – informuje urząd. – “Wskazuje jednocześnie, że działania Komitetu Obywatelskiego będą z pewnością stanowić wartościowe, merytoryczne wparcie planowanych konsultacji, a fakt że będą to konsultacje prowadzone na podstawie inicjatywy mieszkańców, podkreśla społeczną potrzebę dialogu w tej sprawie”.

Wnioski z konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy miasta z Gorzów Wielkopolski na Gorzów będą znane do końca sierpnia 2024 r.

Źródło: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Podziel się: