Gniezno: „Sztukosłowiańskość” w Muzeum Początków Państwa Polskiego

wystawa Sztukosłowiańskość, MPPP w Gnieznie fot. D.Pietraszewski
To niezwykła wystawa prezentująca retrospektywę i współczesne interpretacje słowiańskości w twórczości takich artystów jak Wojciech Gerson, Artur Grottger, Włodzimierz Tetmajer, Zofia Stryjeńska, Natalia Rex czy Hanna Dola. Mamy tu więc magię, dawne wierzenia, legendy – wszystko, co składa się na „słowiańskość”.

Wystawa stara się też znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest słowiańskość, w czym się wyraża i w czym przejawia? Czym była dla twórców przed wiekami, a czym jest dziś?

„Zainteresowanie słowiańskim dziedzictwem wzrosło w XIX wieku, jeszcze silniej nawiązanie do tradycji słowiańskich zarysowało się w polskiej sztuce u progu XX wieku, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym. Obecnie od kilkunastu lat widać ponowne ożywienie tej tematyki w sztukach plastycznych” – czytamy w zaproszeniu na wystawę Muzeum Początków Państwa Polskiego. – „Wiele z prezentowanych prac można potraktować jako ilustracje (do dziejów, do legend, obyczajów ludowych), oddające indywidualny temperament twórców, postrzeganie słowiańskiej dawności, choć nie brak i aluzji do ówczesnej rzeczywistości. Ekspozycja obejmuje kilka pokoleń twórców, są na wystawie dzieła twórców konsekwentnie eksplorujących tę tematykę, w słowiańskich korzeniach widzący siłę dla swej sztuki, ale są też prace, które wiążemy ze słowiańskością poprzez obrazowanie natury, przyrody czy legendarnej przeszłości Polski”.

Wystawa prezentuje bardzo obszerny wybór obrazów, grafik i rysunków, a nawet książkowych ilustracji z ostatnich 200 lat dotyczących właśnie tematu słowiańskości. Dzieła na wystawę pochodzą ze zbiorów własnych muzeum, niektóre zostały wypożyczone specjalnie na te ekspozycję. Powstała spójna całość tak bogata i tak różnorodna, że daje szerokie i przekrojowe spojrzenie na słowiańskość w sztuce. Może też, jak mają nadzieję twórcy wystawy, zainspirować widzów do własnych poszukiwań w tej dziedzinie – i własnych odkryć. A może też skłoni ich do poszukania odpowiedzi na pytanie, czym dla nich jest ta „słowiańskość”…?

Kurator: Dariusz Stryniak (MPPP)
Współpraca: Łukasz Narolski i zespół pracowników MPPP
Projekty graficzne: Maciej Zaborowski

MPPP