pojemniki na śmieci, odpady fot. UM Poznań

Gdzie przekazywać zgłoszenia i pytania w sprawie odpadów?

Gdzie mają się zgłaszać poznaniacy, którzy chcą złożyć deklarację na wywóz odpadów, wymienić pojemnik czy złożyć reklamację? Wydział Gospodarki Komunalnej UMP przygotował ściągę, które problemy gdzie kierować, by jak najszybciej otrzymać odpowiedź.

Zgłoszenia należy kierować na jeden z adresów mailowych:

odpady@um.poznan.pl – w zakresie deklaracji i realizacji odbioru odpadów (harmonogram, brak odbioru odpadów, podstawienie pojemnika, wspólne MGO)
bokpodatki@um.poznan.pl – w zakresie płatności (przeksięgowanie wpłat, upomnienia itp.)
Zgłoszenie przekazać można także telefonicznie, dzwoniąc na infolinię Poznań Kontakt pod numer: 61 646 33 44.

W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie maila należy wpisać powód zgłoszenia: np. deklaracja, brak odbioru odpadów, wymiana pojemnika, płatności itp. W treści maila należy opisać sytuację, której dotyczy zgłoszenie oraz podać następujące dane: imię i nazwisko/nazwa podmiotu, na którą została złożona deklaracja za odpady, nr klienta i PESEL/NIP i numer telefonu do kontaktu (jest on przetwarzany jedynie w celu rozwiązania zgłoszenia).

Jeśli przesłane zgłoszenie dotyczyć będzie braku odbioru odpadów, należy dodać informację na temat: adresu nieruchomości, na której nie odebrano odpadów; frakcji odpadów, której dotyczy zgłoszenie (np. odpady zmieszane, bioodpady, papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wystawkowe, drzewka świąteczne); daty zdarzenia (czas nieodebrania odpadów).

Jeżeli mieszkańcy chcą uzyskać telefonicznie lub mailowo informacje o danych zgromadzonych na swoim koncie (np. stanie płatności) potrzebny będzie numer klienta i pesel. Jest to niezbędne, aby zweryfikować, czy zainteresowana osoba jest upoważniona do takich czynności.

Więcej informacji na temat poznańskiego systemu gospodarowania odpadami można znaleźć na wortalu Wszystko o odpadach.

 

Źródło: WGK UMP